WoningNet start samen met de Alliantie een experiment op de sociale huurwoningmarkt in stadsregio Amsterdam. Het doel is door de vorming van verhuisketens meer Amsterdammers een kans te bieden op een woning. Ook woningcorporaties Ymere en Rochdale doen mee aan deze proef.

In de stadsregio Amsterdam zoeken ruim 90.000 huishoudens actief naar een sociale huurwoning, maar per week komen slechts iets meer dan honderd woningen beschikbaar. WoningNet heeft naar de woonwensen en het zoekgedrag van 30.000 doorstromers in Amsterdam gekeken en op basis van die data kunnen aantonen dat het mogelijk moet zijn binnen deze groep verhuisketens te vormen. Bijzonder hierbij is dat er niet alleen naar de nu beschikbare woningen, maar ook naar de nog niet beschikbare woningen wordt gekeken.

De Alliantie gebruikt steeds vaker data om te innoveren en tot slimme oplossingen te komen. Bijvoorbeeld voor het versnellen van nieuwe verhuringen. Er is vorig jaar een zogeheten datalab opgericht; een werkplaats waar specialisten binnen de corporatie onderzoek doen naar de mogelijkheden van slimme data-analyses. De proef met WoningNet sluit daarom goed aan bij de ontwikkeling van nieuwe werkwijzen.

Deelnemers met wie een verhuisketen kan worden gevormd, krijgen de kans om de gematchte woning te bezichtigen en kiezen dan of ze wel of niet met het aanbod akkoord gaan. Als genoeg mensen in de keten akkoord zijn gegaan, dan kunnen ze allemaal tegelijk verhuizen naar hun nieuwe sociale huurwoning. Huurders van een sociale huurwoning van de Alliantie in de stadsregio Amsterdam worden via de website van WoningNet gevraagd of ze deel willen nemen aan de proef. Als WoningNet structureel succesvolle verhuisketens weet te realiseren, dat wordt de methode mogelijk ook toegepast in andere grootstedelijke gebieden.

 

(Bron: nul20.nl)