De rol van corporaties in de woningbouw neemt toe. Het aantal bouwvergunningen dat zij aanvragen is in het eerste kwartaal van dit jaar gestegen. Bij commerciële bouwers nam het aantal aangevraagde vergunningen juist af, blijkt uit cijfers van ABN Amro.

Hiermee is sprake van een kentering, omdat het aantal nieuwbouwwoningen van corporaties de afgelopen jaren juist afnam. ‘Het aantal vergunningen dat ze aanvragen, is nog wel een stuk lager dan een aantal jaar geleden. Maar het is opvallend dat je die stijging ziet’, zegt Madeline Buijs, sectoreconoom Bouw bij ABN.

Tussen april 2018 en maart van dit jaar vroegen woningcorporaties ruim 8000 bouwvergunningen voor woningen aan. In het jaar daarvoor waren dat er nog iets meer dan 5500. Het aantal vergunningen dat marktpartijen aanvroegen, daalde in dezelfde periode van krap 53.000 naar minder dan 45.000. Het totale aantal bouwvergunningen nam met ruim 9% af.

Vooral Amsterdam

De groei van de woningbouw door corporaties vindt vooral in Amsterdam plaats. Het aantal vergunningen dat corporaties in de hoofdstad aanvroegen, is tussen april 2018 en maart 2019 meer dan verdubbeld, tot meer dan duizend. Het aantal vergunningaanvragen van commerciële bouwers is in die tijd met een kwart gedaald tot minder dan 2100.

Volgens Buijs kan de verandering te maken hebben met de eisen die Amsterdam stelt aan de nieuwbouw van woningen. Nieuwbouwprojecten moeten voor 40% uit sociale en 40% uit middeldure huurwoningen bestaan. Alleen corporaties kunnen de bouw van sociale huurwoningen betalen, omdat zij goedkoop geld kunnen lenen.

Goede mix

De sectoreconoom vindt de toename van de woningbouw door corporaties een positieve ontwikkeling. ‘Corporaties kunnen de nieuwbouw stabiliseren. Ze bouwen ook door als het wat slechter gaat.’ Volgens haar is het wel belangrijk dat marktpartijen ook blijven bouwen, want corporaties bouwen alleen sociale huurwoningen. ‘In de vrije sector zit juist een enorm tekort.’

Commerciële bouwers klagen al langer dat de bouw van middeldure huurwoningen in de hoofdstad niet langer rendabel is. In Amsterdam laten ze al enkele bouwlocaties links liggen, bleek eerder uit een rondgang van het FD.

Ondanks het toegenomen aantal bouwvergunningen hebben ook corporaties in de regio Amsterdam te weinig geld om in de behoefte aan sociale huurwoningen te voorzien, berekende het Waarborgfonds voor Sociale Woningbouw. Corporaties willen daarom dat het Rijk de verhuurderheffing afschaft.

 

(Bron: telegraaf.nl)