Wat is HNM

Wat is HNM

HuurdersNetwerkMitros behartigt de belangen van alle huurders van Mitros in Utrecht en Nieuwegein. Belangenbehartiging is met name collectief: dat wat goed is voor iedereen. Dit komt vooral tot uiting in de adviezen die HuurdersNetwerkMitros geeft over nieuwe beleidsontwikkelingen van Mitros en het kritisch volgen van de ontwikkelingen in de volkshuisvesting.

HuurdersNetwerkMitros werkt voor alle Utrechtse huurders van Mitros. Dit kunnen we echter niet zonder actieve huurders. Actieve huurders praten mee over het beleid van HuurdersNetwerkMitros, de samenwerking met Mitros en het beleid rondom volkshuisvesting.  De actieve huurders van HuurdersNetwerkMitros zijn vrijwilligers die in hun vrije tijd een steentje bijdragen. Daar kunnen zij altijd steun bij gebruiken. Wilt u een actieve huurder worden? U bent welkom! Klik hier voor het contactformulier. Kijk ook de pagina “vacatures“.

In onderstaand overzicht vindt u naast de huidige functie invulling ook de vacatures die op dit moment openstaan.

Stichtingsbestuur

Voorzittter: Hans Hiltemann
voorzitter@huurdersnetwerkmitros.nl
Secretaris: Theo van Kranenburg
secretaris@huurdersnetwerkmitros.nl
Peningmeester: Abdelkader el Yandouzi
penningmeester@huurdersnetwerkmitros.nl

College van Portefeuillehouders

Portefeuillehouder Communicatie: Vacant

Portefeuillehouder Georganiseerde Huurders: Vacant

Portefeuillehouder Huurders Panel Mitros: Paul Meijer
huurderspanelmitros@huurdersnetwerkmitros.nl
Portefeuillehouder Denktank: Johannes van den Heuvel
denktank@huurdersnetwerkmitros.nl
Portefeuillehouder Huurders Nieuwegein: Vacant

Ondersteuning
Officemanager:
Redouan Dahmane