Op vrijdag 20 september tekenden wij het Stadsakkoord Wonen tijdens een feestelijke bijeenkomst op het Stadskantoor. Deze bijeenkomst was drukbezocht. We vierden de gezamenlijke totstandkoming van het Stadsakkoord Wonen en de bekrachtiging van onze samenwerkingen.

Uniek proces
We hebben gezamenlijk een uniek proces doorlopen het afgelopen jaar. Het was een zeer participatief traject, waarin we met alle partners die mee wilden denken om tafel zijn gegaan en hebben nagedacht hoe we een woningmarkt in balans kunnen realiseren. We zijn met elkaar tot stevige en concrete afspraken gekomen, waarin iedereen zijn inzet heeft benoemd.

Mooie blijvende samenwerking

De digitale versie van het Stadsakkoord Wonen is terug te vinden op de ‘downloads’ pagina van onze website.

Dit is geen eenmalig moment. Met het Stadsakkoord Wonen geeft de gemeente samen met woningcorporaties, huurdersorganisaties, zorgpartners, bewonersinitiatieven, beleggers, ontwikkelaars en overige marktpartijen invulling aan onze samenwerking de komende jaren!