Samenwerking met Mitros

Samenwerking met Mitros

HuurdersNetwerkMitros en Mitros werken samen volgens een officieel overeengekomen samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst is geldig voor 2014 tot en met 2017. Mitros en HuurdersNetwerkMitros hebben samen naar nieuwe vormen van bewonersparticipatie gezocht die ervoor moeten zorgen dat meer huurders dan nu betrokken worden bij het reilen en zeilen van Mitros. Het aantal actieve leden van Mitropool (de oude belangenvereniging van huurders) nam gestaag af en daarmee vertegenwoordigde Mitropool; een steeds kleiner deel van de huurders van Mitros. Beide partijen vonden dat een onwenselijke en zorgelijke ontwikkeling die om een creatieve nieuwe oplossing vroeg. Hiervoor is sinds maart 2010 het HuurdersPanel Mitros opgericht.

Het Besluit Sociale Huur (BBSH) schrijft voor een deel voor hoe de samenwerking eruitziet en welke bevoegdheden beide partijen hebben. In geval van beleidsvoornemens van Mitros heeft HuurdersNetwerkMitros zwaarwegend adviesrecht. De praktijk laat zien dat Mitros HuurdersNetwerkMitros nagenoeg bij alle grote beleidsvoornemens raadpleegt en het advies van HuurdersNetwerkMitros meeweegt bij de uiteindelijke beslissingen.