Prestatieafspraken per 2020
Wij hebben samen met Mitros, prestatieafspraken gemaakt met de gemeente Utrecht en met de gemeente Nieuwegein. De nu gemaakte afspraken dienen in Utrecht als een kader voor de periode 2020-2022. In Nieuwegein dienen de nu gemaakte afspraken als een kader voor de periode 2020-2023.

In Utrecht hebben de STUW corporaties (Stichting Utrechtse Woningcorporaties, de samenwerking tussen Mitros, Portaal, Bo-Ex, GroenWest en SSH) eerst gezamenlijk een aantal afspraken gemaakt met de gemeente Utrecht. Deze zijn vastgelegd in de Prestatieafspraken 2020-2022: Werken aan Balans. Op basis van deze stedelijke afspraken heeft elke corporatie ook bilaterale afspraken gemaakt. De bilaterale afspraken die Mitros en HNM met de gemeente Utrecht hebben gemaakt zijn vastgelegd in de Prestatieafspraken 2020-2024.

De prestatieafspraken met de gemeente Nieuwegein zijn vastgelegd in de Prestatieafspraken 2020-2023.

Actualisatie prestatieafspraken
Jaarlijks worden de prestatieafspraken opnieuw besproken en op onderdelen geactualiseerd. Een actualisatie betekent niet dat de voorgaande afspraken zijn komen te vervallen. Het gaat steeds om een addendum, een aanvulling dan wel actualisatie op onderdelen. Op dit moment is er nog geen addendum op de gemaakte afspraken.

Actualisatie prestatieafspraken voor Nieuwegein 2020-2023.pdf 

Stedelijke prestatieafspraken 2020-2022 ondertekend.pdf

Mitros prestatieafspraken Utrecht 2020-2024.pdf

Bijlage productieprogramma Utrecht pa 2020-2024.pdf