Woningcorporatie Mitros verkoopt sociale huurwoningen om elders in de stad te bouwen. Huurders Jos Schuurman en Steven van der Jagt vinden dat Mitros daarmee zijn taak als corporatie verzaakt.

Wij zijn huurders van Mitros. Tot onze frustratie zien wij hoe de corporatie aan de lopende band woningen verkoopt. Hiermee verzaakt Mitros zijn taak als woningcorporatie, zo menen wij.

Woningbouwcorporatie Mitros ligt onder vuur vanwege de verkoop van sociale huurwoningen. Vorig jaar zijn volgens de eigen jaarrekening 300 huizen gebouwd en 400 verkocht. In de Oosterbuurt kwamen bewoners hiertegen in opstand en deze zomer leidde het verkoopbeleid van Mitros zelfs tot kamervragen. In het AD van 5 november kwam directeur Henk Peter Kip uitgebreid aan het woord. Kip legde de kritiek over de verkoop volledig naast zich neer.

‘Is het normaal dat iemand voor 500 euro in een huis van vier ton woont?’, stelt Kip, om de woningverkoop in bepaalde buurten te verdedigen. Hij gebruikt hier anekdotisch bewijs. Ongetwijfeld zijn er dergelijke gevallen, maar verreweg de meeste woningen die Mitros verkoopt, zijn veel goedkoper. Waarom confronteert het AD hem niet met deze drogreden?

Woningprijzen in Kanaleneiland stijgen na de verkoop van Mitros woningen aan een belegger. Die maakt vervolgens 23 miljoen euro winst. De wijk wordt ontoegankelijker voor lagere inkomens. Kip is trots dat hij iets aan ‘die verpauperde bende’ heeft gedaan. Maar waarom deed Mitros hier eerder niets aan? Waar zijn de kritische vragen van het AD?

Wat Mitros doet, staat volledig haaks op waar het de sociale huursector ooit om begonnen is: zorgen voor betaalbare huisvesting voor lagere inkomens.

Mitros gedraagt zich als commerciële verhuurder. Oudere woningen gaan vroeg of laat met grote winst in de verkoop: de ‘verversingsstrategie’. Complexen worden volledig uitverkocht, woning voor woning.

De grootste verkoop is momenteel in Zuilen en Ondiep. Hele straten en wijken gaan verloren voor sociale huur. Nu al merken bewoners dat de sociale cohesie verloren gaat. En wat nog tragischer is: hun kinderen vinden geen woning meer, noch in de wijk, noch elders in Utrecht.

Forse winst
Mitros staat er financieel rooskleurig voor. De onderneming maakt een forse winst na belasting van 522 miljoen euro (ruim een half miljoen meer dan vorig jaar). Daarom vinden wij het ongeloofwaardig dat, zoals Kip beweert, Mitros binnen vijf jaar door de leencapaciteit heen zou zijn, als het stopt met de verkoop van woningen. Kip beweert dat Mitros vijftig procent meer woningen wil bouwen, maar dat het van ‘duizend-en-één dingen’ afhangt, aldus de huurders.

Kortom: tegenover de massale verkoop staat slechts de intentie van bijbouwen. Wij willen geen intentie, wij willen echte woningen. Als die er pas met sint-juttemis zijn, stop dan met de verkoop!

(bron: ad.nl)