Wanneer een verhuurder plannen heeft voor renovatie en/of verduurzaming van bestaande woningen hebben georganiseerde bewoners het recht om daar over mee te praten. Het gaat dan om de bestaande bewonerscommissie die vanuit de Overlegwet rechten in het overleg heeft. Maar vaak worden er ook tijdelijke projectcommissies gevormd. Hoe zit het met hun rechten in het overleg?

De woonbond organiseert op 31 maart a.s. om 11.00 uur een college voor de bewonerscommissies.
In dit college leer je wat de wettelijke rechten zijn, wanneer je daar aanspraak op kunt maken en hoe je daar in de praktijk vorm aan kunt geven. De Amsterdamse kaderafspraken zullen als voorbeeld dienen van stedelijke afspraken, waarin vorm is gegeven aan de betrokkenheid van bewoners bij renovatie.

Dit online college duurt ongeveer 75 minuten en is gericht op bewonerscommissies in de corporatiesector. Iedereen die inschrijft ontvangt na afloop ook een terugkijklink. Je kunt dus ook inschrijven als je niet live kunt deelnemen.

Aanmelden kan door uiterlijk vrijdag 25 maart te mailen naar info@huurdersnetwerkmitros.nl onder vermelding van:

  • naam deelnemer
  • naam bewonerscommissie
  • telefoonnummer deelnemer
  • emailadres deelnemer

Wij zullen degenen die zich hebben aangemeld vervolgens aanmelden bij de Woonbond.