Woonlasten steeds vaker te hoog voor inkomen huurder

Woonlasten steeds vaker te hoog voor inkomen huurder

Er zijn steeds meer huurders bij een woningcorporatie met een inkomen dat niet toereikend is om noodzakelijke uitgaven als woonlasten, voedsel, verzekeringen en kleding te betalen. In 2017 was dit landelijk gezien 12% van de huurders. In 2018 steeg dit percentage naar...

AFM: Huurders kwetsbaar bij inkomensdaling

AFM: Huurders kwetsbaar bij inkomensdaling

Met het oog op de Coronacrisis waarschuwt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) er voor dat huurders kwetsbaar zijn bij een economische crisis en een dalend inkomen. Dat komt door de relatief hoge woonlasten en het ontbreken van een financiële buffer. Zo geeft 43...

Meer huurders maken bezwaar tegen de huurverhoging

Meer huurders maken bezwaar tegen de huurverhoging

Woningcorporaties ontvangen gemiddeld 30 procent meer bezwaren dan afgelopen jaar, blijkt uit navraag van BNR bij negen grote woningcorporaties. De stijging komt voor een groot deel doordat mensen de huur fors zien stijgen terwijl ze onzeker zijn over hun inkomsten....

Uitspraak over schadevergoeding Gluurverhoging

Uitspraak over schadevergoeding Gluurverhoging

De Raad van State heeft de uitspraak van de bestuursrechter over schadevergoeding voor de Gluurverhoging vernietigd. De bestuursrechter oordeelde eerder dat de huurder door onrechtmatig handelen van de belastingdienst financieel schade had geleden en de...

Ongeveer 9.000 Mitros huurders krijgen geld terug

Ongeveer 9.000 Mitros huurders krijgen geld terug

Als je een huis huurt, dan doet de verhuurder de grote reparaties en doet de bewoner de kleine reparaties zelf. Dat heet het klein-dagelijks-onderhoud en is zo in de wet geregeld. Als je een service-abonnement bij Mitros hebt, dan komen zij voor €5,- per maand ook de...

Nieuwe huurders vaker tevreden in 2019

Nieuwe huurders vaker tevreden in 2019

De tevredenheid van nieuwe Mitros huurders is in 2019 gestegen met bijna een halve punt. Dat is voor Mitros belangrijk, "...want de huurder staat op 1. We houden maandelijks bij of de huurder dat zelf ook ervaart", aldus Mitros. De score is één van de cijfers in het...

Huurverhoging per 1 juli

Huurverhoging per 1 juli

Deze week krijgen alle huurders een brief over de huurverhoging. Die pakt voor elke huurder anders uit. Want de huurverhoging hangt samen met de huurprijs en het inkomen. De meeste huurders van Mitros in een zelfstandige sociale huurwoning, krijgen per 1 juli een...

Bereikbaarheid HNM i.v.m. corona-virus

Bereikbaarheid HNM i.v.m. corona-virus

Ook HNM is genoodzaakt maatregelen te nemen om besmetting met het corona-virus te voorkomen. Wij volgen daarbij zoveel mogelijk de voorschriften aan aanwijzingen van de overheid en in het bijzonder van het RIVM. Daarom sluiten wij het kantoor van HNM aan de Marnixlaan...

Door Corona-maatregelen zorg nodig?

Door Corona-maatregelen zorg nodig?

Kun je voorlopig niet naar buiten? Dan is het goed om hulp in te schakelen. Is er iemand die boodschappen voor je doet, je hond uitlaat of een luisterend oor biedt? Je staat er niet alleen voor. Er zijn betrouwbare organisaties die je kunt bellen: ANBO (ouderenbond):...

HNM Jaarvergadering 2020

HNM Jaarvergadering 2020

Op dinsdag 18 februari organiseerde Huurders Netwerk Mitros (HNM) haar jaarvergadering in 'De parel van Zuilen' te Utrecht. Naast de huurders en bewonerscommissies, waren ook Mitros medewerkers en de RvC van Mitros aanwezig. De wethouders Wonen van Utrecht en...

Mogelijkheid huurverlaging of huurbevriezing

Mogelijkheid huurverlaging of huurbevriezing

Huurders met een laag inkomen en een hoge huur die wonen in een sociale huurwoning, kunnen in aanmerking komen voor een huurverlaging of voor een huurbevriezing. Hierover hebben Aedes en de Woonbond afspraken gemaakt. Of u voor een huurverlaging of een huurbevriezing...

Recht op huurtoeslag?

Recht op huurtoeslag?

Kreeg u voorheen geen huurtoeslag omdat uw inkomen daar net iets te hoog voor was? In 2020 komt u mogelijk wel in aanmerking. Hoe vraagt u huurtoeslag aan en waar moet u dan om denken? De regels voor huurtoeslag zijn dit jaar anders dan vorig jaar. De harde...

Prestatieafspraken Nieuwegein en Utrecht ondertekend

Prestatieafspraken Nieuwegein en Utrecht ondertekend

Prestatieafspraken per 2020 Wij hebben samen met Mitros, prestatieafspraken gemaakt met de gemeente Utrecht en met de gemeente Nieuwegein. De nu gemaakte afspraken dienen in Utrecht als een kader voor de periode 2020-2022. In Nieuwegein dienen de nu gemaakte afspraken...

Onbetaalbaar wonen voor middeninkomens

Onbetaalbaar wonen voor middeninkomens

Vandaag hield de Tweede Kamer een Rondetafel over de slechte positie van middeninkomens op de Woningmarkt. Ook de Woonbond was aanwezig, en pleitte voor een grotere sociale huursector met hogere inkomensgrenzen, zodat ook middeninkomens in een sociale huurwoning...