Huurverhoging Mitros 2022

Huurverhoging Mitros 2022

HNM had de adviesaanvraag inzake de voorgenomen huurverhoging voor 2022 in februari ontvangen. De adviesaanvraag is op de jaarvergadering uitgebreid besproken met de achterban. De huurders hebben het bestuur van HNM voorzien van veel nuttige input voor het vormen van...

HNM Jaarvergadering 2022

HNM Jaarvergadering 2022

Op dinsdag 22 februari organiseerde Huurders Netwerk Mitros (HNM) haar jaarvergadering in het ‘Van der Valk hotel’ te Utrecht. Maar liefst 78 huurders hadden zich aangemeld voor de jaarvergadering. Vanaf 19:00 uur begint de zaal goed vol te lopen. Mogelijk kwam dit...

Instemmingsverzoek fusie Mitros en Viveste

Instemmingsverzoek fusie Mitros en Viveste

Op 30 december 2021 ontvingen we van Mitros een verzoek om instemming met de fusie tussen Mitros en Viveste. HNM werd verzocht voor 31 maart 2022 te reageren op dit verzoek. Gelet op de inspraak van de achterban van het Huurders Netwerk Mitros en omdat...

Online college: Bewonerscommissies en renovatie

Online college: Bewonerscommissies en renovatie

Wanneer een verhuurder plannen heeft voor renovatie en/of verduurzaming van bestaande woningen hebben georganiseerde bewoners het recht om daar over mee te praten. Het gaat dan om de bestaande bewonerscommissie die vanuit de Overlegwet rechten in het overleg heeft....

HNM Advies huurverhoging 2022

HNM Advies huurverhoging 2022

HNM had de adviesaanvraag inzake de voorgenomen huurverhoging voor 2022 in februari ontvangen. De adviesaanvraag is op de jaarvergadering uitgebreid besproken met de achterban. De huurders hebben het bestuur van HNM voorzien van veel nuttige input voor het vormen van...

HNM Jaarvergadering 22-02-2022

HNM Jaarvergadering 22-02-2022

Het Huurders Netwerk Mitros (HNM) houdt dit jaar haar jaarvergadering op dinsdagavond 22 februari 2022 in het Van der Valk hotel aan de Winthontlaan 4 -6, 3526 KV, te Utrecht Op de jaarvergadering zullen zéér belangrijke thema's aan bod komen, waaronder de...

Prijs van warmte stijgt flink

Prijs van warmte stijgt flink

Is je huis aangesloten op een warmtenet, dan ga je dit jaar flink meer betalen voor warmte. Begin januari hebben de vijf grote warmtebedrijven hun tarieven voor 2022 bekend gemaakt. Bij warmtebedrijf Ennatuurlijk stijgt de prijs per gigajoule (GJ) het hardst, met 89%....

HNM tekent prestatieafspraken in Nieuwegein NIET

HNM tekent prestatieafspraken in Nieuwegein NIET

Huurders Netwerk Mitros (HNM) maakt zich grote zorgen over de mogelijkheden voor Mitros om die aantallen sociale woningen te kunnen bouwen die nodig zijn om de druk op het oplossen van het tekort aan sociale woningbouw en de wachtlijsten nu en in de nabije toekomst te...

Groot onderhoud ICT Mitros 9 tm 20 december

Groot onderhoud ICT Mitros 9 tm 20 december

Wij hebben het volgende bericht van Mitros ontvangen en willen u hier graag op wijzen: In de maand december 2021 wordt er ingrijpend onderhoud uitgevoerd aan het ICT-systeem van Mitros. Dit leidt ertoe dat de dienstverlening van 9 december t/m 20 december er anders...

Afrekening stookkosten: verhogen van uw voorschot

Afrekening stookkosten: verhogen van uw voorschot

Binnenkort ontvangt u van Mitros de afrekening van uw stookkosten. Vanaf 30 november krijgt u de brieven per post toegestuurd. Heeft u na 10 december nog geen brief ontvangen? Neem dan contact op met Mitros. Zij helpen u dan verder. Zoals u misschien heeft gehoord...

Nieuw straatbeeld Zonstraat

Nieuw straatbeeld Zonstraat

Op de zijgevel van de Zonstraat 21 is op initiatief van de bewonersgroep Oosterbuurt een tableau ingemetseld. Daarop staat een historische foto van dezelfde straat omstreeks 1900. Eigenaar Mitros heeft de zijgevel gerestaureerd door het stucwerk te vernieuwen, te...

HNM bewonerscommissie bijeenkomst 19/10/21

HNM bewonerscommissie bijeenkomst 19/10/21

Op dinsdagavond 19 oktober organiseerde HNM een bijeenkomst voor de bewonerscommissies. Het bestuur ging met de aanwezige bewonerscommissies in gesprek over o.a. de ontwikkelingen omtrent de bewonerscommissies. Bij vele bewonerscommissies waren er zorgen over de...

Bewonerscommissies zijn hard nodig

Bewonerscommissies zijn hard nodig

Steeds meer huurders krijgen te maken met de verduurzaming, renovatie of sloop van hun huis. De verhuurder betrekt hen vaak te laat of helemaal niet bij de plannen. Huurders staan veel sterker als ze zich verenigen in een bewonerscommissie. Het zal je maar overkomen;...