Stap op tijd naar de Huurcommissie om huurverlaging

Stap op tijd naar de Huurcommissie om huurverlaging

Heb je recht op eenmalige huurverlaging, maar heeft je corporatie geen huurverlagingsvoorstel gedaan? Neem contact op met je corporatie.  Als je er met de woningcorporatie niet uitkomt, stap dan uiterlijk op 12 mei naar de Huurcommissie. Het gaat om huurders die al in...

Eerste Kamer stemt in met extra huurverhogingen 2022

Eerste Kamer stemt in met extra huurverhogingen 2022

De Eerste Kamer stemde 23 maart in met een wetswijziging waarmee er vanaf 1 juli 2022 een nieuwe vorm van inkomensafhankelijke huurverhoging mogelijk is. De inkomensgrenzen gaan omhoog, maar de stappen in huurverhoging gaan dat ook. Tevens kunnen huurders met een lage...

Wettelijke beperking huurstijgingen in vrije sector

Wettelijke beperking huurstijgingen in vrije sector

De Eerste Kamer stemde vandaag in met het wetsvoorstel van PvdA Kamerlid Henk Nijboer om de jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector te beperken tot maximaal 1% bovenop inflatie. Nu zijn verhuurders in deze sector vrij om zelf de verhoging te bepalen. De Woonbond...

HNM advies huurverhoging 2021

HNM advies huurverhoging 2021

Op 29 januari ontving HNM van Mitros de adviesaanvraag inzake de huurverhoging over het jaar 2021. Terwijl het bestuur zich aan het verdiepen was in de materie, heeft minister Ollongren op 17 februari besloten het rijksbeleid over de huurverhoging aan te passen en de...

Huurbevriezing voor sociale huurders in 2021

Huurbevriezing voor sociale huurders in 2021

Huurders Netwerk Mitros (HNM) is blij met de huurbevriezing voor sociale huurders bij corporaties en commerciële verhuurders. Vandaag maakte minister Ollongren bekend de huren voor deze huurders te bevriezen. De huurbevriezing geldt voor alle sociale huurders. Ook de...

HNM Jaarvergadering 2021 (digitaal)

HNM Jaarvergadering 2021 (digitaal)

Het jaar 2020 is reeds verstreken. Ook voor HNM was dit een bewogen jaar en heeft corona de nodige invloed gehad. Desondanks hebben de portefeuillehouders en het bestuur niet stilgezeten.: online vergaderingen en contacten, beperkingen in ontmoeting, geannuleerde...

Bevries de huren en schrap de verhuurderheffing

Bevries de huren en schrap de verhuurderheffing

Gisteren stemde de Tweede kamer voor een motie van SP Kamerlid Beckerman om de huren in de sociale huursector te bevriezen. Eerder nam de Eerste Kamer al een dergelijke motie aan, maar die werd niet uitgevoerd. Wel kwam minister Ollongren toen met een huurverlaging...

Eenmalige huurverlaging 2021

Eenmalige huurverlaging 2021

In 2021 hebben huurders van corporaties met een hoge huur en laag inkomen recht op een eenmalige huurverlaging. Wanneer heb je recht op huurverlaging? Moet je het aanvragen of  gaat de huurverlaging automatisch? In deze serie vragen en antwoorden zetten we de -door de...

Fijne feestdagen en een gezond 2021!

Fijne feestdagen en een gezond 2021!

Huurders Netwerk Mitros (HNM) wenst iedereen en de Mitros huurders in het bijzonder fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2021. Ook HNM is genoodzaakt maatregelen te nemen om besmetting met het corona-virus te voorkomen. Wij volgen daarbij zoveel mogelijk de...

Kantoor HNM gesloten van 15-12 t/m 19-01

Kantoor HNM gesloten van 15-12 t/m 19-01

Ook HNM is genoodzaakt maatregelen te nemen om besmetting met het corona-virus te voorkomen. Wij volgen daarbij zoveel mogelijk de voorschriften aan aanwijzingen van de overheid en in het bijzonder van het RIVM. Daarom sluiten wij het kantoor van HNM aan de Marnixlaan...

IN MEMORIAM MAUD HOEZEN

IN MEMORIAM MAUD HOEZEN

Op 12 november ontvingen we het zeer verdrietige bericht van het overlijden van de voormalige directeur Financiën van Mitros: Maud Hoezen. Maud werkte meer dan 10 jaar bij Mitros, waarbij zij van 2012 tot haar vertrek in 2017 als directeur Financiën lid was van de...

Woonlasten steeds vaker te hoog voor inkomen huurder

Woonlasten steeds vaker te hoog voor inkomen huurder

Er zijn steeds meer huurders bij een woningcorporatie met een inkomen dat niet toereikend is om noodzakelijke uitgaven als woonlasten, voedsel, verzekeringen en kleding te betalen. In 2017 was dit landelijk gezien 12% van de huurders. In 2018 steeg dit percentage naar...

AFM: Huurders kwetsbaar bij inkomensdaling

AFM: Huurders kwetsbaar bij inkomensdaling

Met het oog op de Coronacrisis waarschuwt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) er voor dat huurders kwetsbaar zijn bij een economische crisis en een dalend inkomen. Dat komt door de relatief hoge woonlasten en het ontbreken van een financiële buffer. Zo geeft 43...

Meer huurders maken bezwaar tegen de huurverhoging

Meer huurders maken bezwaar tegen de huurverhoging

Woningcorporaties ontvangen gemiddeld 30 procent meer bezwaren dan afgelopen jaar, blijkt uit navraag van BNR bij negen grote woningcorporaties. De stijging komt voor een groot deel doordat mensen de huur fors zien stijgen terwijl ze onzeker zijn over hun inkomsten....

Uitspraak over schadevergoeding Gluurverhoging

Uitspraak over schadevergoeding Gluurverhoging

De Raad van State heeft de uitspraak van de bestuursrechter over schadevergoeding voor de Gluurverhoging vernietigd. De bestuursrechter oordeelde eerder dat de huurder door onrechtmatig handelen van de belastingdienst financieel schade had geleden en de...