Nieuw bestuurslid: Hans Hiltemann

Met ingang van 01 juli wordt het bestuur van HNM versterkt door Hans Hiltemann. Hans is een Mitros huurder die zich graag wil inzetten voor de belangen van de Mitros huurders.

 

De huidige voorzitter Jan Zwarts heeft bekend gemaakt dat hij per 31 december as. te zullen aftreden. Met het binnenhalen van Hans speelt het bestuur alvast in op deze ontwikkeling.

Hans zal de komende tijd ingewerkt worden door de huidige voorzitter waarna hij per 01 januari 2020 het stokje overneemt.

 

Nieuw bestuurslid: Theo van Kranenburg

 

Net zoals het binnenhalen van Hans Hiltemann heeft het bestuur de afgelopen tijd ook gesprekken gevoerd met deelnemers aan de enquete van het huurderspanel, die geïnteresseerd waren in de vacature voor de functie secretaris.

 

De huidige secretaris Mieke Somer heeft net zoals de voorzitter bekend gemaakt per 31 december te zullen opstappen. Zij zal per 01 januari 2020 opgevolgd worden door Theo van Kranenburg. Hij zal tot die tijd ingewerkt worden.