In 2018 heeft Mitros opnieuw een visitatie laten uitvoeren om te controleren of ze de vastgestelde ambities en opgaven waarmaken. Onderzoeksbureau Ecorys heeft onder meer de bedrijfsvoering, financiële situatie en manier van samenwerken geanalyseerd.

Mitros heeft een belangrijke maatschappelijke taak: zij verhuren een woning aan mensen met een bescheiden inkomen. Veel mensen zijn van hun afhankelijk. Daarom is het belangrijk dat anderen controleren of zij nog wel goed bezig zijn. Deze controle noemen ze een visitatie. In een visitatie leggen zij verantwoording over hun maatschappelijke prestaties af. De eerste visitatie was in 2010, de tweede in 2014.

Onderzoeksmethode
Een onafhankelijk, gespecialiseerd bureau voert de visitatie uit: Ecorys. De visitatiecommissie van Ecorys onderzoekt of ze hun opgaven hebben waargemaakt en of hun ambities daarbij passen. Belanghebbenden zijn geïnterviewd over in hoeverre zij tevreden zijn over de maatschappelijke prestaties van Mitros, de relatie, de communicatie en de invloed op het beleid. De commissie kijkt daarnaast naar de financiële situatie en de besturing, het toezicht en de processen van Mitros. Op basis hiervan heeft Ecorys Mitros rapportcijfers gegeven voor haar prestaties tussen 2014 en 2018.

Uitkomsten
De visitatiecommissie heeft Mitros in haar rapport beschreven als ambitieuze, gedreven, innoverende en goed presterende volkshuisvester. Er is waardering voor zowel de koers als behaalde resultaten. Mitros is tevreden over deze kwalificaties en de blijk van erkenning die hieruit spreekt. “Onze stakeholders geven ons in hun oordeel over de samenwerking een punt hoger dan in 2014. Hierin is de afgelopen vier jaar veel geïnvesteerd, dus het is goed om te zien dat dit heeft geloond”, aldus Mitros.

Verbeteringen
Ze hebben ook enkele verbeterpunten meegekregen. Zo wordt Mitros ervaren als een grote organisatie, waarvan het aanspreekpunt niet altijd helder is. Mitros wil een toegankelijke en aanspreekbare corporatie zijn, dus hier zullen ze actie op ondernemen. Daarnaast wordt gesteld dat Mitros haar prestaties beter moet verbinden aan haar ambities, en dit duidelijker moet laten zien, bijvoorbeeld op de website. Ook hiermee gaan ze aan de slag. En ten slotte vinden de stakeholders dat ze hun beleid nog meer moeten delen en doorleven in de samenwerking met derden, zodat bijvoorbeeld aannemers dit beleid goed kennen en kunnen toepassen. Een aandachtspunt dat ze eveneens serieus zullen oppakken. HNM zal hier de komende tijd uitgebreid in gesprek gaan met Mitros.

Rapportcijfers
De resultaten van de visitatie zijn opgedeeld in vier categorieën: ambities en opgaven, belanghebbenden, vermogen en governance. Hieronder de cijfers per categorie, vergeleken met de cijfers van onze visitatie in 2014:

Categorie Kernvraag 2014 2018
Ambities en opgaven Hebben we onze ambities waargemaakt en konden we de uitdagingen in ons werkgebied aan? 6.9 7.3
Belanghebbenden Konden we onze stakeholders tevreden stellen? 6.3 7.3
Vermogen Hebben we genoeg gedaan met ons geld en onze mogelijkheden? 5.8 7.3
Governance Was het bestuur van onze organisatie goed? 7.2 7.2

Meer weten? Lees dan het Rapport Maatschappelijke Visitatie Mitros 2018 op de website van de SVWN