Links

Documenten zijn terug te vinden op de pagina “Links” op onze website: www.huurdersnetwerkmitros.nl/links

Huurders030  Huurders030 is bedoeld om de belangen van huurders in de gemeente Utrecht te behartigen.
Aedes
Aedes is de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland. De ruim 500 leden van Aedes werken aan duurzaam en betaalbaar wonen in leefbare buurten en woonkernen.
Bespaartest
Kies je eigen tips voor energiebesparing en bespaar tot 800 euro per jaar.
Huurregelgeving ‘Woningmarktbeleid.nl is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met wonen: woningcorporaties, gemeenten, provincies, makelaars, investeerders en andere betrokkenen. U vindt hier nieuws en achtergronden over wet- en regelgeving, woonbeleid en praktijkverhalen. Deze website is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het ministerie zet zich ervoor in dat iedereen kan wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen. In een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.’
Gemeente Utrecht De website van de gemeente Utrecht.
Huurcommissie
De Huurcommissie is een onafhankelijke organisatie die zich bezighoudt met de geschillen tussen huurder en verhuurder over onderhoud, huurprijs en servicekosten van huurwoningen.
Meer met minder Meer Met Minder is het nationale energiebesparingsprogramma voor de bestaande bouw. De stichting voert het convenant ‘Meer Met Minder’ uit, dat ministeries, bouwbedrijven, energiebedrijven, installatiebedrijven en woningcorporaties in 2008 met elkaar sloten. Doel is dat in 2020 2,4 miljoen bestaande woningen en andere gebouwen blijvend 30 procent minder energie gebruiken.
Milieucentraal Energie besparen is makkelijk, als u weet waarop u moet letten. Energiebesparing helpt het klimaat, voorkomt vervuiling en spaart kostbare grondstoffen. Het is ook goed voor uw portemonnee: u krijgt lagere energiekosten. Milieu Centraal zet de belangrijkste tips op een rij.
Ministerie I en M Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Mitros Wonen Woningbouwcorporatie Mitros.
Politie Keurmerk
Veilig Wonen
U kunt inbrekers vóór zijn door uw woning aan te (laten) passen aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Met dit keurmerk heeft u tot 90% minder kans op een geslaagde inbraak. De meeste verzekeraars geven korting op de premies van uw inboedelverzekering.
Stade Advies Stade Advies is een landelijk opererend adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling dat op een breed vlak een bijdrage wil leveren aan de kwaliteit van samenleven.
Ventilatietoets Het ventileren van de woning is nodig voor de toevoer van zuurstof en de afvoer van vervuilde lucht en vocht. Ventileren is voor de gezondheid vooral belangrijk in verband met luchtwegaandoeningen (astma of COPD) en allergieën (huisstofmijt en schimmels). Deze ventilatietoets is gemaakt in opdracht van de Woonbond.
Woningnet WoningNet bemiddelt woningen voor corporaties in verschillende regio’s in Nederland. Zij verzorgen de inschrijving van woningzoekenden, publiceren het actuele woningaanbod en regelen de verdeling van de woningen volgens de regelgeving.
Woonbond
De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden. De Woonbond staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en sterke huurdersorganisaties. De Woonbond helpt huurders met problemen.