In de HNM Nieuwsbrief van april 2019 was onder meer een enquête opgenomen over Leefbaarheid. Tevens bevatte deze Nieuwsbrief een aankondiging van een Leefbaarheidscongres. Dit Leefbaarheidsproject resulteerde in 74 aanmeldingen voor woensdagavond 22 mei 2019. De Kuil van het Krachtstation Kanaleneiland te Utrecht was die avond gevuld met slechts 47 belangstellenden, waaronder 26 individuele, (nog) niet georganiseerde huurders.

Leefbaarheid in de wijken is een breed onderwerp dat meerdere vraagstukken en raakvlakken kent. In corporatiewoningen wonen steeds meer mensen met een laag inkomen. En ook steeds meer kwetsbare mensen, met bijvoorbeeld psychische problemen. Dit kan leiden tot overlast en leefbaarheidsproblemen. Ook de sociale samenhang en de sfeer in de wijken lijken verstoord te zijn. Corporaties, gemeentes en zorginstanties zijn druk bezig om deze ontwikkeling tegen te gaan. Bijvoorbeeld door aan de onderlinge samenwerking te werken en de sociale samenhang te bevorderen. En door in te zetten op een betere verdeling van sociale huur over de stad. Hebben buurten met veel sociale huurwoningen nog voldoende veerkracht ? Kan de sfeer en samenhang in de buurten verbeterd worden ? Welke mogelijkheden zijn daarvoor ?

HNM was er in geslaagd om op deze avond drie gastsprekers te kunnen verwelkomen, zijnde Paulus Jansen, directeur Woonbond en voormalig wethouder Wonen / Ruimtelijke Ordening in de Gemeente Utrecht, Nathan Rozema, onderzoeksbureau Labyrinth en initiatiefnemer Krachtstation Kanaleneiland en Jennifer Scholl, adviseur Volkshuisvesting bij Mitros.

Samen met de gastsprekers werd er gediscussieerd over bovenstaande onderwerpen. Tussendoor werden er presentaties gehouden door de gastsprekers. Het betoog van Paulus Jansen had de titel Overlast verkleinen, leefbaarheid vergroten. Het betoog van Jennifer Scholl had de titel Leefbaarheid bij Mitros, terwijl Nathan Rozema zijn ervaringen met de leefbaarheid in de wijk Kanaleneiland deelde met de aanwezigen. Klik hier voor de presentaties.

Meerdere keren ontstonden er emotionele Leefbaarheidsinterrupties in de Kuil; met name betreffende Leefbaarheid bij Mitros. Huurders Netwerk Mitros zal daarom haar aandacht voor Leefbaarheid bij haar achterban (nog) hoger op de ladder van aandachtspunten / kerntaken moeten plaatsen.

De avond eindigde met een gezellige borrel in de Brasserie van het Krachtstation Kanaleneiland.