Huurdersvergadering

Huurdersvergadering

Jaarlijks wordt tenminste één huurdersvergadering gehouden. Deze vindt in het begin van het nieuwe boekjaar plaats.

In de jaarvergadering legt het bestuur verantwoording af over de activiteiten van de stichting in het verstreken boekjaar, bespreekt het bestuur de plannen van de stichting voor het lopende boekjaar en stelt deze plannen vast en informeert het bestuur de huurdersvergadering over de vermogenstoestand van de stichting.