Op dinsdag 22 februari organiseerde Huurders Netwerk Mitros (HNM) haar jaarvergadering in het ‘Van der Valk hotel’ te Utrecht.

Maar liefst 78 huurders hadden zich aangemeld voor de jaarvergadering. Vanaf 19:00 uur begint de zaal goed vol te lopen. Mogelijk kwam dit omdat er 3 belangrijke onderwerpen in deze bijeenkomst geagendeerd staan: naast natuurlijk de jaarvergadering HNM 2022, ook de huurverhoging voor 2022 en de mogelijk aanstaande fusie van Mitros met woningbouwcorporatie Viveste. Wat de aanleiding ook moge zijn, het bestuur was blij met de opkomst.

HNM presenteerde tijdens deze avond haar jaarverslag en het financiële verslag. Daarna blikten zij samen met de aanwezigen vooruit op de activiteiten die in 2022 zullen plaatsvinden. De aanwezige huurders en bewonerscommissies kregen ook de gelegenheid om vragen te stellen aan het bestuur, die op hun beurt met een heldere uitleg reageerden. Later op de avond vond er veel interactie plaats tussen de huurders, bewonerscommissies en HNM’ers. Met name de onderwerpen huurverhoging 2022 en de voorgenomen fusie van Mitros en Viveste vroegen om de nodige aandacht.

Meer lezen? Klik dan hier voor het verslag van de jaarvergadering.