Op dinsdag 18 februari organiseerde Huurders Netwerk Mitros (HNM) haar jaarvergadering in ‘De parel van Zuilen’ te Utrecht.

Naast de huurders en bewonerscommissies, waren ook Mitros medewerkers en de RvC van Mitros aanwezig. De wethouders Wonen van Utrecht en Nieuwegein waren helaas verhinderd. Er vond desondanks veel interactie plaats tussen de huurders, bewonerscommissies en HNM’ers. De aanwezige huurders maakten kennis met het nieuwe bestuur van HNM en kregen ook de gelegenheid om vragen te stellen aan de medewerkers van Mitros, die op hun beurt met een heldere uitleg reageerden. Thema’s waarover gesproken werd zijn o.a. huurverhoging, nieuwbouw, renovatie, overlegwet en de verkoop van sociale huurwoningen.

HNM presenteerde tijdens deze avond haar jaarverslag en het financiële verslag. Daarna blikten zij samen met de aanwezigen vooruit op de activiteiten die in 2020 zullen plaatsvinden.

Het jaar 2019 was voor HNM een zeer bewogen jaar. Het vorige bestuur had vorig jaar al bekend gemaakt te gaan opstappen per 31-12-2019. Hierdoor is HNM druk bezig geweest met het werven van een nieuwe voorzitter en secretaris. Sinds september hebben de nieuwe bestuursleden binnen HNM meegelopen zodat zij per 01 januari 2020 definitief zouden toe treden tot het bestuur. Daarnaast waren er nog vele overleggen inzake de prestatieafspraken, de Woonvisie en het Stadsakkoord.

Ook het jaar 2020 lijkt een druk jaar te gaan worden. Zo gaf het bestuur van HNM te kennen dat er veel aandacht besteed zal worden aan o.a. de thema’s betaalbaarheid, duurzaamheid, huurverhoging, meer nieuwbouw en het contact met de achterban. Dat laatste geldt zowel voor het contact tussen HNM en de huurders, als voor het contact tussen Mitros en de huurders. De voorzitter van HNM (Hans Hiltemann) heeft bij toetreding binnen het bestuur ook meteen gesprekken ingepland met Mitros inzake de huurdersklachten over de klantenservice van Mitros. Mitros heeft op haar beurt aangegeven open te staan voor verbeteringen en dat zij hierover graag in gesprek gaan met HNM.

Na een korte pauze werd de aandacht verlegd naar het Stadsakkoord. Deze werd nader toegelicht door de Woonbond adviseur van HNM. Bij de rondvraag werden de aanwezigen, waaronder enkele gefrustreerde huurders, in de gelegenheid gesteld om hun verhaal te doen. Het bestuur heeft de klachten meteen geagendeerd voor de eerstvolgende overleggen.

Tot slot attendeerde HNM de aanwezige huurders erop dat het belangrijk is om hun stem te laten horen binnen HNM. Zo vind er op dinsdag 03 maart a.s. een bijeenkomst inzake de huurverhoging plaats bij HNM op kantoor aan de Marnixlaan. Tijdens deze bijeenkomst gaat HNM graag met de huurders in gesprek over de voorgenomen huurverhoging van Mitros, wat zal resulteren in een advies aan Mitros. HNM heeft inmiddels ook een adviesaanvraag van Mitros binnen. Deze kunt u terugvinden op de downloads pagina van onze website: www.huurdersnetwerkmitros.nl/downloads. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via: www.huurdersnetwerkmitros.nl/downloaden.

De jaarvergadering werd afgesloten met een gezellige borrel.