HNM had de adviesaanvraag inzake de voorgenomen huurverhoging voor 2022 in februari ontvangen. De adviesaanvraag is op de jaarvergadering uitgebreid besproken met de achterban. De huurders hebben het bestuur van HNM voorzien van veel nuttige input voor het vormen van een advies inzake de voorgenomen huurverhoging van Mitros voor het jaar 2022.

De input van de huurders is verwerkt in het definitieve advies dat vandaag is verstuurd naar Mitros.  Het advies is terug te vinden op het download pagina van onze website.

Klik hier voor de adviesaanvraag
Klik hier voor het advies van HNM