Huurders kunnen bij Mitros goede ideeën aandragen voor het verbeteren van de leefbaarheid in hun woonomgeving. Ze kunnen een aanvraag doen uit het Betere Buur(t) Budget. Mitros wil hiermee huurders nog meer stimuleren om zelf met eigen ideeën te komen.

 

Spelregels

Samen met een werkgroep van het HuurdersNetwerkMitros (HNM) heeft Mitros een aantal spelregels opgesteld waar een aanvraag uit dit budget moet voldoen. Deze spelregels gelden ook voor aanvragen van bewonerscommissies en bewonersgroepen. Ook gelden de spelregels voor andere uitgaven aan leefbaarheid die wij doen. De spelregels sluiten aan ook bij de regels van de nieuwe Woningwet.

 

In de basis gelden twee spelregels:

Spelregel 1: Het idee gaat over prettig samenwonen in je buurt:

a.) Het samen werken aan schoon, heel en veilig wonen

b.) Het beter leren kennen van je buren

Spelregel 2: Het idee gaat meestal over een stuk groen, achterpad, portiek of ontmoetingsruimte waar Mitros eigenaar van is

 

Huurders kunnen heel laagdrempelig hun idee aanmelden via de website. De buurtbeheerder zoekt dan contact en gaat met de huurder in gesprek.

 

Evalueren

Aan het eind van het jaar gaat Mitros met HNM evalueren of de uitgaven die zij hebben gedaan matchen met de afgesproken spelregels.