Financiën

Financiën

Financiele bijdrage voor bewonerscommissies
De werkzaamheden van een bewonerscommissie kosten natuurlijk geld. Het huren van vergaderruimte, het maken van kopieën, portokosten, en nog veel meer. In de samenwerkingsovereenkomst is opgenomen dat een bewonerscommissie hiervoor ieder jaar bij Mitros een financiële bijdrage kan aanvragen. Het benodigde formulier van Mitros hiervoor kunt u downloaden via onderstaande link.

– Aanvragen financiële bijdrage

Ondersteuning voor bewonerscommissies bij herstructurering
Bewonerscommissies die te maken hebben of krijgen met herstructurering in hun complex hebben recht op ondersteuning door deskundigen. Onder herstructurering wordt verstaan: sloop-nieuwbouw, hoogniveaurenovatie of andere zeer ingrijpende maatregelen aan het complex.

De bewonerscommissie vraagt geld aan bij Mitros en huurt daarmee zelf een deskundige ondersteuner in. In de Regeling Ondersteuningsgelden staat precies beschreven hoe het werkt. Bewonerscommissies die hiervoor in aanmerking komen, kunnen een aanvraag doen via onderstaande website:

Aanvraag ondersteuningsgelden

Bewonerscommissie of bewonersgroep oprichten
U kunt het formulier voor het aanmelden van een bewonerscommissie of bewonersgroep downloaden en invullen via de website van Mitros. Daarna kunt u het formulier bij Mitros inleveren.