Veertig partijen doen mee aan De Isolatie Uitdaging, de wedstrijd waarmee de Utrechtse woningcorporaties Portaal, Bo-Ex en Mitros de markt uitdagen om de beste oplossing voor gevelisolatie te ontwikkelen. Veel deelnemers werken samen met andere partijen om tot een integrale oplossing te komen. Ook meerdere buitenlandse bedrijven doen mee aan de uitdaging. Initiatiefnemers Portaal, Bo-Ex en Mitros zijn blij met het aantal inzendingen en selecteren de komende weken tien genomineerden. Daarna kiest een jury onder leiding van Diederik Samsom vijf finalisten, die het tijdens de finale op dinsdag 25 juni tegen elkaar opnemen.

Nico van Ginkel, programmamanager bij Portaal en teamlid van De Isolatie Uitdaging: “We zijn erg tevreden over het aantal deelnemers en vinden het een goed signaal dat meerdere consortia zich hebben ingeschreven voor deze wedstrijd. We hebben bij eerdere wedstrijden gezien dat samenwerking leidt tot de beste oplossingen. We hopen op oplossingen die het mogelijk maken om gevels van alle typen woningen sneller, beter en met minder overlast te isoleren. Met betere gevelisolatie blijft de energierekening voor onze huurders betaalbaar en kunnen we tienduizenden sociale huurwoningen duurzamer en comfortabeler
maken.”

Proces tot finale op 25 juni
De komende weken wordt getoetst in hoeverre de inzendingen voldoen aan de gestelde criteria. De
initiatiefnemers zijn op zoek naar een breed toepasbare oplossing die zij op korte termijn kunnen gebruiken.
Een selectieteam, waarvan ook huurders deel uitmaken, beoordeelt alle inzendingen en selecteert eind van
deze maand de tien genomineerden. Begin juni kiest een vakjury onder leiding van Diederik Samsom vijf
finalisten. Zij presenteren tijdens de finale op dinsdag 25 juni hun oplossing aan een groot publiek. Op basis
daarvan selecteert de jury de drie meest veelbelovende oplossingen. Portaal, Bo-Ex en Mitros stellen een
totaalbedrag van € 70.000 aan innovatiegelden beschikbaar. Hiermee kunnen de winnaars hun oplossing
verder ontwikkelen en testen in proefwoningen van de woningcorporaties.

Woningcorporaties zijn op zoek naar ‘een nieuwe jas’
De drie Utrechtse woningcorporaties hebben hoge duurzaamheidsambities. De verduurzaming van duizenden sociale huurwoningen begint bij ‘een nieuwe jas’: een innovatie in gevelisolatie die de woningen geschikt maakt voor lagetemperatuurverwarming. De huidige materialen en technieken voor gevelisolatie geven overlast voor bewoners, zijn niet milieuvriendelijk en hebben te hoge kosten. Ook andere woningcorporaties zijn betrokken bij de wedstrijd. Zij zijn sympathisant van De Isolatie Uitdaging: de winnende oplossingen worden ook in woningen van die corporaties getest en/of toegepast. De sympathisanten vormen samen met de initiatiefnemers een kennisplatform voor andere woningcorporaties. Op dit moment zijn de sympathisanten: Eigen Haard, de Alliantie, Zayaz, Woonwaard, Staedion, Havensteder, Wold & Waard, Rochdale, Talis, Kleurrijk Wonen, Haag Wonen, Vivare, Tablis Wonen, De Huismeesters en de samenwerkende woningcorporaties van het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU).

 

Kijk voor meer informatie op: www.isolatieuitdaging.nl