Downloads

Adviesaanvragen van Mitros

Adviesaanvraag jaarlijkse huurverhoging 2022

Adviesaanvraag jaarlijkse huurverhoging 2021
Adviesaanvraag jaarlijkse huurverhoging 2021 (aangepast)

Adviesaanvraag jaarlijkse huurverhoging 2020

Adviesaanvraag jaarlijkse huurverhoging 2019

Adviesaanvraag jaarlijkse huurverhoging 2018
Adviesaanvraag verkoop 22 monumentale eenheden 2018

Adviesaanvraag jaarlijkse huurverhoging 2017

Adviesaanvraag VvE beleid 2016
Bijlage adviesaanvraag VvE beleid 2016
Adviesaanvraag jaarlijkse huurverhoging 2016
Adviesaanvraag voorgenomen ZAV beleid 2016
Adviesaanvraag Scheidingsplan DAEB – niet DAEB
Adviesaanvraag  voorgenomen verkoop appartementencomplex Bunnik 2016

Adviesaanvraag Mitroskwaliteit woonomgeving 2015
Adviesaanvraag warmtewet 2015
Adviesaanvraag overdracht warmte en koudelevering 2015
Adviesaanvraag jaarlijkse huurverhoging 2015
Adviesaanvraag duurzaamheidsbeleid 2015
Bijlage adviesaanvraag duurzaamheidsbeleid

Onze adviezen aan Mitros

Zienswijze HNM fusie Mitros en Wbvu
Advies HNM voorgenomen huurverhoging 2022

Advies HNM voorgenomen huurverhoging 2021

Advies HNM voorgenomen huurverhoging 2020

Advies HNM voorgenomen huurverhoging 2019

Advies HNM voorgenomen huurverhoging 2018
Zienswijze HNM voorgenomen verkoop 22 monumentale eenheden 2018

Advies HNM nieuw ZAV beleid 2017
Advies HNM voorgenomen huurverhoging 2017

Advies HNM voorgenomen duurzaamheidsbeleid 2016
Advies HNM VvE beleid Mitros 2016
Advies HNM voorgenomen huurverhoging Mitros 2016
Advies HNM Zorg en Welzijn 2016
Advies HNM DAEB – niet DAEB
Advies HNM voorgenomen verkoop appartementencomplex Bunnik 2016

Advies HNM Mitroskwaliteit woonomgeving 2015
Advies HNM over warmtewet 2015
Advies HNM over overdracht WKO installaties 2015
Advies HNM voorgenomen huurverhoging 2015
Reactie HNM nieuwe algemene huurvoorwaarden 2015

Reacties van Mitros op onze adviezen

Reactie advies huurverhoging 2022

Reactie advies voorgenomen huurverhoging 2021

Reactie advies voorgenomen huurverhoging 2020

Reactie advies voorgenomen huurverhoging 2019

Reactie advies voorgenomen huurverhoging 2018
Reactie op zienswijze HNM voorgenomen verkoop 26042018

Reactie advies nieuwe ZAV beleid 2017
Reactie advies voorgenomen huurverhoging 2017

Reactie advies voorgenomen duurzaamheidsbeleid 2016
Reactie advies voorgenomen VvE beleid 2016
Reactie advies voorgenomen huurverhoging 2016
Reactie advies HNM DAEB – niet DAEB

Reactie advies Warmtewet HNM 2015
Reactie advies overdracht WKO installaties 2015
Reactie advies huurverhoging 2015
Reactie advies nieuwe algemene huurvoorwaarden 2015

Overige documenten:

Autoriteit woningcorporaties: Goedkeuring aanvraag verkopen aan SHMN 12042019
Plan van Aanpak: Huisvesting en ondersteuning kwetsbare doelgroepen 2019
Woonvisie: Utrecht beter in Balans
Stadsakkoord Wonen 2019
Participatie Protocol en Algemeen Sociaal Plan gemeente Nieuwegein 2019
Het Utrechts Participatie Model & Algemeen Sociaal Plan (ASP)

Rapportage Benchmark november 2018
Factsheet Aedes Benchmarkrapportage Mitros 2018
Algemeen Sociaal Plan 2018

Presentatie Woonbond toezicht door AW Utrecht 06042018
Nationale woonagenda 2018-2021
Jaarverslag KWRU 2017

Voordracht benoeming lid RvC 01032017
Hoe werkt de afrekening stookkosten?
Meest gestelde vragen over stookkosten

Reactie HNM U16 (Nieuwe woningwet) 2016
De STIP van Mitros

Nieuwe algemene huurvoorwaarden
Parameters huurtoeslag inkomensgrenzen 2016
Handreiking passend toewijzen
Aedes Benchmark individuele resultaten 2015

Prestatieafspraken 2016-2019

Actualisatie Actieplan Middenhuur Utrecht 2017
Actualisatie prestatieafspraken 2017 ondertekend
Actualisatie prestatieafspraken 2016 ondertekend
Handout symposium huurdersparticipatie 26 oktober
Checklist werkafspraken tussen gemeente, huurdersorganisatie(s) en woningcorporatie(s)
Schematisch overzicht prestatieafspraken regio Utrecht
Prestatieafspraken Gemeente Nieuwegein – Mitros 20160229
Prestatieafspraken Gemeente Utrecht – Mitros 20160302

Prestatieafspraken 2018-2022

Bod prestatieafspraken Nieuwegein – Mitros – HNM 2019022
Bod prestatieafspraken Utrecht – Mitros – HNM 2019-2023
Bod STUW corporaties 28062018

Stedelijke Prestatieafspraken 2020-2022
Prestatieafspraken Gem.Utrecht Mitros en HNM 2018-2022 (ondertekende versie)
Prestatieafspraken Gem.Nieuwegein Mitros en HNM 2018-2022 (ondertekende versie)
Prestatieafspraken Gemeente Utrecht – Mitros 20171228

Schouw HNM

Verslag schouw HNM Overvecht 15-10-2015
Verslag schouw HNM Rijtuigenbuurt Nieuwegein 15-10-2015

Workshop huurdersparticipatie

Verslag workshop huurdersparticipatie: Bijeenkomst 1
Verslag workshop huurdersparticipatie: Bijeenkomst 2
Verslag workshop huurdersparticipatie: Bijeenkomst 3
“Binnenkort wordt dit gebouw te klein”
HNM Menukaart

HuurdersNetwerkMitros:

Statuten HuurdersNetwerkMitros (HNM)
HNM in het kort

Jaarverslag 2021
Activiteitenplan 2022

Jaarverslag 2020
Activiteitenplan 2021

Jaarverslag 2019
Activiteitenplan 2020
Verslag jaarvergadering 2020

Jaarverslag 2018
Activiteitenplan HNM 2019
Verslag jaarvergadering 2019

Jaarverslag HNM 2017
Activiteitenplan HNM 2018
Verslag jaarvergadering HNM 20022018

Jaarverslag HNM 2016
Activiteitenplan HNM 2017
Verslag jaarvergadering HNM 23022017

Jaarverslag HNM 2015
Activiteitenplan HNM 2016
Verslag jaarvergadering HNM 01032016

Jaarverslag HNM 2014
Verslag jaarvergadering HNM 12032015