Stap op tijd naar de Huurcommissie om huurverlaging

Stap op tijd naar de Huurcommissie om huurverlaging

Heb je recht op eenmalige huurverlaging, maar heeft je corporatie geen huurverlagingsvoorstel gedaan? Neem contact op met je corporatie.  Als je er met de woningcorporatie niet uitkomt, stap dan uiterlijk op 12 mei naar de Huurcommissie. Het gaat om huurders die al in...
HNM advies huurverhoging 2021

HNM advies huurverhoging 2021

Op 29 januari ontving HNM van Mitros de adviesaanvraag inzake de huurverhoging over het jaar 2021. Terwijl het bestuur zich aan het verdiepen was in de materie, heeft minister Ollongren op 17 februari besloten het rijksbeleid over de huurverhoging aan te passen en de...
Stap op tijd naar de Huurcommissie om huurverlaging

Huurbevriezing voor sociale huurders in 2021

Huurders Netwerk Mitros (HNM) is blij met de huurbevriezing voor sociale huurders bij corporaties en commerciële verhuurders. Vandaag maakte minister Ollongren bekend de huren voor deze huurders te bevriezen. De huurbevriezing geldt voor alle sociale huurders. Ook de...
HNM Jaarvergadering 2021 (digitaal)

HNM Jaarvergadering 2021 (digitaal)

Het jaar 2020 is reeds verstreken. Ook voor HNM was dit een bewogen jaar en heeft corona de nodige invloed gehad. Desondanks hebben de portefeuillehouders en het bestuur niet stilgezeten.: online vergaderingen en contacten, beperkingen in ontmoeting, geannuleerde...