De bewoners van de veelbesproken voormalige sociale huurwoningen (Your Urban Space) in de wijk Kanaleneiland-Noord krijgen te maken met een huurstijging die kan oplopen tot wel 7,6 procent. Een meerderheid in de Utrechtse gemeenteraad spreekt schande van de ‘absurde’ huurverhogingen.

Begin vorig jaar onthulde het AD Utrechts Nieuwsblad dat beleggers uit Qatar en Zwitserland 23 miljoen hebben verdiend aan de doorverkoop van 252 sociale huurwoningen aan een Canadese belegger. De zaak, die ‘Kanalengate’ ging heten, deed veel stof opwaaien in de stad. Politieke partijen spraken de zorg uit dat de doorverkoop kon plaatsvinden zónder dat er afspraken zijn gemaakt over het huurprijsniveau en de stijging daarvan.

Waar een deel van de politiek toen zo bang voor was, lijkt nu bewaarheid te worden. „Toen de huurders ruim een jaar geleden introkken in hun nieuwe woningen, kregen zij al snel te maken met een verhoging van de huur”, vertelt raadslid Tim Homan van Student & Starter. „Het betrof toen nog een relatief lichte stijging. Maar dit jaar viel er opnieuw een brief op de deurmatten, waarin huurstijgingen werden aangekondigd tot wel 7,6 procent.”

‘Van de zotte’
Homan en zijn collega’s van de SP, PvdA en coalitiepartijen GroenLinks en de D66 laten in schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders weten de huurstijgingen ‘absurd’ te vinden. „Dit soort huurstijgingen is echt van de zotte”, zegt Homan. „Destijds is de gemeente minder scherp geweest door bij de doorverkoop van deze woningen geen regels te stellen. We zien nu dat mensen daar de dupe van worden.”

Door het actieplan middenhuur kan dit soort huurstijgingen bij nieuwbouw niet meer worden doorgevoerd. Maar daar zijn de huidige huurders volgens de fracties niet mee geholpen. De partijen hopen dan ook dat de wethouder misschien toch nog (juridische) mogelijkheden heeft om de nieuwe eigenaar Capreit en beheerder CANLiving (een dochter van Capreit) te manen tot verlaging van de huurprijsstijgingen.

Laatste druppel
Ook coalitiepartij D66 zit in haar maag met de huurstijgingen. „We maken ons erg zorgen over deze huurstijgingen in het middensegment”, zegt D66-fractievoorzitter Jony Ferket. „Zeker omdat deze woningen in de stad al schaars zijn. Wij willen ook weten of het elders in de stad voorkomt dat huurders te maken krijgen met huurverhogingen boven de 6 procent. Wij hebben daar namelijk wel signalen van gekregen.”

Voorheen waren er al klachten over de flats en de huurverhoging lijkt de laatste druppel te zijn. De bewoners van de woningen hebben een brief naar CANLiving geschreven waarin ze een dringend verzoek doen om de huurverhoging te herzien. „Een verhoging van 7,6 procent zou betekenen dat onze huur binnen tien jaar verdubbeld zou zijn. Bovendien komen met zo’n stijging sommigen van ons financieel klem te zitten.”

(Bron: AD.nl)