Huurdersorganisaties in Utrecht vinden verduurzaming en CO2-reductie een van de grootste opgaven van deze tijd. Belangrijk daarbij is dat bewoners, gemeente, corporaties en marktpartijen in beweging komen en tempo weten te maken in het opschalen van duurzaamheidsmaatregelen. De huurders willen samen met alle betrokkenen de verduurzamingstrein in beweging brengen. Maar dan wel op een verantwoorde manier. Zonder grote en eenzijdige financieringsrisico’s voor corporaties en onredelijke huurstijgingen voor huurders.

 

De huurdersorganisatie vinden het terecht dat corporaties het initiatief in de verduurzaming en een startmotor zijn. Corporaties kunnen dat vanwege hun omvang ook. Dit betekent ook dat zij de grootste aanloopkosten hebben. Het kan niet zo zijn dat corporaties, lees de huurders, voor anderen de kastanjes uit het vuur halen. Principe is: de vervuiler betaalt. Het is daarmee logisch dat ook andere partijen in de woningmarkt zoals ontwikkelaars en particuliere verhuurders hun deel leveren.

 

Voor de huurderorganisaties is gasloos wonen zeer belangrijk voor reductie van de CO2 uitstoot. Geef nieuwbouw dus voorrang bij de projecten. Stadsverwarming levert duurzame warmte en is een mooi alternatief voor gas. De prijs van stadsverwarming stijgt echter, dat vergroot niet het draagvlak om over te stappen. Ontkoppel daarom gasprijs en prijs van stadsverwarming.

 

De huurders zien buurtstroomprojecten, waarin de buurtbewoners gezamenlijk duurzame energie opwekken, als kansrijk voor verduurzaming en buurtsamenhang.

 

Zij pleiten voor behoud van sociaal vastgoed op A-locaties. Utrecht is een prachtige stad met diverse monumentale panden. De prijs van verduurzaming van deze panden is kostbaar en niet te vergelijken met regulier bezit of nieuwbouw. De huurdersorganisaties hebben het standpunt dat corporaties geen monumentale panden mogen verkopen om duurzaamheidsprestaties te behalen.

 

De huurdersorganisatie wijzen tenslotte op de nadelige gevolgen van de verhuurdersheffing. Deze remt innovatie, vermindert de betaalbaarheid van het huren en vertraagt de opschaling van duurzaamheid. De huurdersorganisaties pleiten voor inzet van de verhuurdersheffing voor onder meer energiebesparing zonder huurverhogingen.

 

De huurdersvisie over verduurzaming van het wonen in de stad Utrecht is opgesteld door de  samenwerkende stedelijke huurdersorganisaties. Samen vertegenwoordigen zij ruim 60.000 sociale huurders en 10.000 woningzoekenden in de gemeente Utrecht.

 

Klik hier voor de Stedelijke huurdersvisie duurzaamheid Utrecht

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Martin van ’t Klooster, namens Samenwerkende sociale huurdersorganisaties Utrecht,
06-51 60 46 59.

Secretariaat
Marnixlaan 170-172
3552 HH Utrecht