Huurverhoging Mitros 2022

Huurverhoging Mitros 2022

HNM had de adviesaanvraag inzake de voorgenomen huurverhoging voor 2022 in februari ontvangen. De adviesaanvraag is op de jaarvergadering uitgebreid besproken met de achterban. De huurders hebben het bestuur van HNM voorzien van veel nuttige input voor het vormen van...
HNM Jaarvergadering 2022

HNM Jaarvergadering 2022

Op dinsdag 22 februari organiseerde Huurders Netwerk Mitros (HNM) haar jaarvergadering in het ‘Van der Valk hotel’ te Utrecht. Maar liefst 78 huurders hadden zich aangemeld voor de jaarvergadering. Vanaf 19:00 uur begint de zaal goed vol te lopen. Mogelijk kwam dit...
Instemmingsverzoek fusie Mitros en Viveste

Instemmingsverzoek fusie Mitros en Viveste

Op 30 december 2021 ontvingen we van Mitros een verzoek om instemming met de fusie tussen Mitros en Viveste. HNM werd verzocht voor 31 maart 2022 te reageren op dit verzoek. Gelet op de inspraak van de achterban van het Huurders Netwerk Mitros en omdat...
Online college: Bewonerscommissies en renovatie

Online college: Bewonerscommissies en renovatie

Wanneer een verhuurder plannen heeft voor renovatie en/of verduurzaming van bestaande woningen hebben georganiseerde bewoners het recht om daar over mee te praten. Het gaat dan om de bestaande bewonerscommissie die vanuit de Overlegwet rechten in het overleg heeft....
HNM Advies huurverhoging 2022

HNM Advies huurverhoging 2022

HNM had de adviesaanvraag inzake de voorgenomen huurverhoging voor 2022 in februari ontvangen. De adviesaanvraag is op de jaarvergadering uitgebreid besproken met de achterban. De huurders hebben het bestuur van HNM voorzien van veel nuttige input voor het vormen van...