Veel huurders van Mitros zijn niet tevreden over de manier waarop Mitros dit jaar omgaat met de jaarlijkse huurverhoging. De grootste onduidelijkheid bestaat er over de inkomensafhankelijke huurverhoging, waardoor sommige huurders nu of in de toekomst een huur gaan betalen die de huurtoeslag in gevaar kan brengen. Het Huurders Netwerk Mitros (HNM) adviseert daarom om voor 2020 alleen de inflatiecorrectie toe te passen, zoals afgesproken bij de prestatieafspraken, en geen inkomensafhankelijke huurverhoging toe te passen. Dat betekent dat, wat betreft HNM, de huurverhoging dit jaar beperkt blijft tot 2,6 procent voor alle huurders van Mitros.

In het advies stelt het bestuur van HNM het volgende: ‘Wij zouden graag zien dat er een daadwerkelijke koppeling wordt gemaakt tussen de kwaliteit van een woning en de jaarlijkse huurverhoging. Slechte energielabels een lagere huurverhoging, of zelfs huurbevriezing, en goede energielabels een hogere huurverhoging. Woningen met ernstig achterstallig onderhoud zouden ook geen of in ieder geval een lagere huurverhoging moeten krijgen.’

Het is opmerkelijk dat in uw plan voor een  inkomensafhankelijke huurverhoging woningen met een lagere huur een hogere huurverhoging krijgen dan een woning met een hogere huur, en dat ongeacht de kwaliteit van de woning of het puntenaantal.’

Het advies volgt op een drukke avond op 3 maart, waar enkele tientallen huurders samenkwamen om de huurverhoging te bespreken. Tijdens de avond bleken er nog veel onbeantwoorde vragen te leven onder de huurders. Onduidelijk is bijvoorbeeld hoe Mitros omgaat met huurders die een (midden)huur betalen van meer dan 737 euro: wordt hun huur ook verlaagd wanneer zij een sterke inkomensterugval hebben, of moeten zij dan hun huis uit? Is er überhaupt huurverlaging mogelijk bij de jaarlijkse huuraanpassing in juni?

Deze vragen zal het huurdersnetwerk natuurlijk neerleggen bij Mitros. Net als de suggesties die gedaan werden over andere onderwerpen, zoals: hoe Mitros omgaat met vragen van huurders in het Klantcontactcentrum. Huurders melden dat ze daar geen antwoord kunnen krijgen op de vraag hoe hun huur precies is opgebouwd, of waarom de huurverhoging in hun individuele geval zo is als die is.

De komende tijd zal het Huurdersnetwerk zich uitvoerig met de gestelde onderwerpen bezig gaan houden.

Het bestuur is blij met de aanwezigheid en bijdrage van de aanwezige huurders en heeft de bijdrage ook geprobeerd te verwoorden in het advies. Klik hieronder om de adviesaanvragen en het advies te bekijken: