---

Nieuwsbrief HNM

Hij is er weer; onze eerste nieuwsbrief van het jaar 2020. Hij verschijnt vier keer in het jaar.

Hopelijk zal de nieuwsbrief aanleiding voor u zijn om te reageren. Om ons te laten weten wat er bij u in de
buurt speelt zodat wij van HNM weten wat er aan de hand
is en wij contact met u kunnen opnemen.

Mocht u leuke ideeën hebben voor de nieuwsbrief, dan vernemen wij dat graag via onze contactgegevens in de ondertekening.

Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwsbrief en oh
ja… kijk af en toe ook op onze website voor alle huurdersgerelateerde nieuwsberichten.

Klik hieronder als u geen abonnee meer wilt zijn op de nieuwsbrief:

Opzeggen - Je abonnement bewerken 

Lees verder...

---
---

 

 

Website HNM 

Op de website van HNM vindt u naast allerlei informatie over het HuurdersNetwerk Mitros ook alle relevante nieuwsberichten die betrekking hebben op Mitros en de huurders. Daarnaast vindt u op onze website ook verschillende documenten die voor u als huurder van Mitros belangrijk zijn, waaronder de adviesaanvragen van Mitros en onze adviezen aan Mitros. Deze documenten zijn te bekijken via de pagina "Downloads".

Neem gauw een kijkje op onze website!

Lees verder...

---

AANKONDIGING:

Jaarvergadering HNM op dinsdag 18 februari 2020

Het jaar 2019 is reeds verstreken. Het bestuur en de portefeuillehouders zijn inmiddels druk bezig met de voorbereidingen op de jaarvergadering.

Deze zal in Utrecht plaatsvinden op dinsdag 18 februari 2020. De zaal zal open zijn vanaf 19.00 uur. De jaarvergadering start om 19.30 uur. De exacte locatie wordt in de uitnodiging bekend gemaakt.

Tijdens de jaarvergadering zullen we samen met de aanwezigen terugblikken op het afgelopen jaar en vooruitblikken op de activiteiten en thema's die in het jaar 2020 de nodige aandacht gaan krijgen. Tevens kan de huurder kennis maken met het nieuwe bestuur van HNM. Zoals gewend zullen er ook gastsprekers zijn, waaronder een medewerker van de gemeente Utrecht die het Stadsakkoord zal toelichten.

Meer informatie volgt uiterlijk zondag 19 januari in de officiële uitnodiging. Houdt de datum alvast gereserveerd.

---

Meedenken over de Mitros website?

Mitros is op zoek naar huurders die het leuk vinden om een aantal keer per jaar ideeën en wensen in te brengen over de website. Dit kan in allerlei vormen. Denk aan een interview over het vinden van informatie over woonzaken, een enquête over de vormgeving van de homepagina of een zogenoemde ‘'kliksessie’' om uw klikgedrag bij het doorlopen van een online aanvraag in kaart te brengen.

Via onderstaande link kunt u laten weten dat u interesse heeft om een (digitale koploper) voor Mitros te worden. Dit betekent dat u op het punt staat onderdeel te worden van een groep huurders die regelmatig hun mening over de Mitros website met Mitros delen.

Lees verder...

---

Huurders Netwerk Mitros bereidt zich voor op de toekomst

Waarom is er een netwerk van huurders van Mitros? Dit najaar was het tijd om een keer goed stil te staan bij de basis van HNM. Na de enquête in het voorjaar, waarin we vroegen naar de bereidheid van onze medehuurders om zich met elkaar in te zetten voor alle huurders bij Mitros, kwamen we in november bij elkaar om te bespreken wat we nog meer voor elkaar zouden kunnen gaan betekenen. Onder aanvoering van Fokka Deelen van Powerboat, gespreksstarter en ‘social designer’ uit Rotterdam, werd het een levendige avond, waar iedereen met nieuwe energie van terugkeerde.

We wilden van onze medehuurders vooral horen wat er leefde. Dat wij ons beleid uitleggen is natuurlijk nodig, maar ‘luisteren naar elkaar’ is het eerste dat op ons lijstje staat.

Lees verder...

---

Wil je kleiner wonen?

De woningmarkt in de regio Utrecht zit op slot. De gemiddelde inschrijfduur is bijna tien jaar. Dit komt voor een deel doordat er te weinig doorstroming is. Dat wil zeggen, huurders van een sociale huurwoning verhuizen niet snel en niet vaak. Hierdoor hebben ook starters minder kans op een woning.

Ben je een tevreden huurder, dan willen de woningcorporaties dat graag zo houden. Je hoeft absoluut niet te verhuizen. Maar er zijn ook huurders die misschien wel willen verhuizen, maar dit niet doen. 

 Lees verder...

---

Goede ideeën voor het betere buur(t) budget

Huurders kunnen bij Mitros goede ideeën aandragen voor het verbeteren van de leefbaarheid in hun woonomgeving. Ze kunnen een aanvraag doen uit het Betere Buur(t) Budget.

 

Mitros wilt hiermee huurders nog meer stimuleren om zelf met eigen ideeën te komen.

Lees verder...

---

Volgt u ons al op social media?

Volg ons nu ook Facebook (HNMitrosen Twitter (@HNMitros) en blijf zo op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen HNM.

Marnixlaan 170, 3552HH Utrecht,030 – 242 16 188, info@huurdersnetwerkmitros.nl, www.huurdersnetwerkmitros.nl