---

Nieuwsbrief HNM

Hij is er weer; onze derde nieuwsbrief van het jaar 2019. Hij verschijnt vier keer in het jaar.

Hopelijk zal de nieuwsbrief aanleiding voor u zijn om te reageren. Om ons te laten weten wat er bij u in de
buurt speelt zodat wij van HNM weten wat er aan de hand
is en wij contact met u kunnen opnemen.

Mocht u leuke ideeën hebben voor de nieuwsbrief, dan vernemen wij dat graag via onze contactgegevens in de ondertekening.

Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwsbrief en oh
ja… kijk af en toe ook op onze website voor alle huurdersgerelateerde nieuwsberichten.

Klik hieronder als u geen abonnee meer wilt zijn op de nieuwsbrief:

Opzeggen - Je abonnement bewerken 

Lees verder...

---
---

 

 

Website HNM 

Op de website van HNM vindt u naast allerlei informatie over het HuurdersNetwerk Mitros ook alle relevante nieuwsberichten die betrekking hebben op Mitros en de huurders. Daarnaast vindt u op onze website ook verschillende documenten die voor u als huurder van Mitros belangrijk zijn, waaronder de adviesaanvragen van Mitros en onze adviezen aan Mitros. Deze documenten zijn te bekijken via de pagina "Downloads".

Neem gauw een kijkje op onze website!

Lees verder...

---

Woningcorporaties, gem. Utrecht, huurderskoepels en zorginstellingen slaan handen in één.

Per 2019 komen jaarlijks 385 nieuwe woningen beschikbaar voor Utrechtse volwassenen of jongeren die uitstromen uit een opvanginstelling of vanuit een beschermd wonen traject. En vanaf 2022 krijgen alle kwetsbare cliënten met een urgentie binnen drie maanden een passende woonruimte en ondersteuning. Dit zijn enkele ambitieuze afspraken uit het ‘Plan van aanpak voor huisvesting en ondersteuning kwetsbare doelgroepen’ waar Utrechtse zorginstellingen, woningcorporaties huurderskoepels (waaronder ook HNM) en de gemeente Utrecht woensdag 17 juli 2019 hun handtekening onder hebben gezet.

Lees verder...

 

---

Leefbaarheidscongres HNM

Afgelopen kwartaal heeft HNM middels het huurderspanel een enquête gehouden onder de huurders van Mitros. Uit de respons bleek dat er veel interesse was in het thema Leefbaarheid.

HNM organiseerde daarom op woensdagavond 22 mei een leefbaarheidscongres in het Krachtstation Kanaleneiland te Utrecht.

Het Krachtstation was die avond gevuld met slechts 47 belangstellenden, waaronder 26 individuele, (nog) niet georganiseerde huurders.

Lees verder...

---

Invulling openstaande vacatures

Een ander onderwerp van de enquete was de bekendheid van HNM.

Maar liefst 202 deelnemers aan de enquete hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in een vrijwilligersfunctie binnen HNM.

Naar aanleiding hiervan heeft het bestuur de afgelopen twee maanden sollicitatiegesprekken gevoerd inzake de openstaande vacatures voor de functies voorzitter, secretaris en portefeuillehouder communicatie. Dat heeft er toe geleidt dat we twee nieuwe bestuursleden hebben kunnen aantrekken. Het bestuur streeft er naar uiterlijk 01 augustus ook nieuwe portefeuillehouders te mogen verwelkomen binnen de gelederen.

---

Nieuwe bestuursleden binnen HNM

Nieuw bestuurslid: Hans Hiltemann

Met ingang van 01 juli wordt het bestuur van HNM versterkt door Hans Hiltemann. Hans is een Mitros huurder die zich graag wil inzetten voor de belangen van de Mitros huurders.

De huidige voorzitter Jan Zwarts heeft bekend gemaakt dat hij per 31 december as. te zullen aftreden. Met het binnenhalen van Hans speelt het bestuur alvast in op deze ontwikkeling.

Hans zal de komende tijd ingewerkt worden door de huidige voorzitter waarna hij per 01 januari 2020 het stokje overneemt.

 

Nieuw bestuurslid: Theo van Kranenburg

 

Net zoals het binnenhalen van Hans Hiltemann heeft het bestuur de afgelopen tijd ook gesprekken gevoerd met deelnemers aan de enquete van het huurderspanel, die geïnteresseerd waren in de vacature voor de functie secretaris.

 

De huidige secretaris Mieke Somer heeft net zoals de voorzitter bekend gemaakt per 31 december te zullen opstappen. Zij zal per 01 januari 2020 opgevolgd worden door Theo van Kranenburg. Hij zal tot die tijd ingewerkt worden.

---

Woningcorporaties bouwen meer, commerciële bouwers juist minder 

De rol van corporaties in de woningbouw neemt toe. Het aantal bouwvergunningen dat zij aanvragen is in het eerste kwartaal van dit jaar gestegen.

 

Bij commerciële bouwers nam het aantal aangevraagde vergunningen juist af, blijkt uit cijfers van ABN Amro. 

Lees verder...

---

Landelijke huurprijsstijgingen op laagste niveau sinds 2015

De gemiddelde landelijke huurprijsstijging was in het tweede kwartaal van 2019 voor het eerst lager dan in het tweede kwartaal van 2015. Het gaat volgens woningplatform Pararius om 3,1 procent, waarmee de prijsstijging duidelijk verder is afgeremd. Lees verder...

---

Rinda den Besten is per 1 juli benoemd tot commissaris van de Raad van Commissarissen van Mitros.

Rinda den Besten begon haar loopbaan in de communicatiesector. Vanaf 2006 was zij wethouder in Utrecht, met onder andere jeugd, onderwijs, sport en volksgezondheid in haar portefeuille.

Lees verder...

---

Goede ideeën voor het betere buur(t) budget

Huurders kunnen bij Mitros goede ideeën aandragen voor het verbeteren van de leefbaarheid in hun woonomgeving. Ze kunnen een aanvraag doen uit het Betere Buur(t) Budget.

 

Mitros wilt hiermee huurders nog meer stimuleren om zelf met eigen ideeën te komen.

Lees verder...

---

Volgt u ons al op social media?

Volg ons nu ook Facebook (HNMitrosen Twitter (@HNMitros) en blijf zo op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen HNM.

Marnixlaan 170, 3552HH Utrecht,030 – 242 16 188, info@huurdersnetwerkmitros.nl, www.huurdersnetwerkmitros.nl