---

Nieuwsbrief HNM

Hij is er weer; onze tweede nieuwsbrief van het jaar 2019. Hij verschijnt vier keer in het jaar.

Hopelijk zal de nieuwsbrief aanleiding voor u zijn om te reageren. Om ons te laten weten wat er bij u in de
buurt speelt zodat wij van HNM weten wat er aan de hand
is en wij contact met u kunnen opnemen.

Mocht u leuke ideeën hebben voor de nieuwsbrief, dan vernemen wij dat graag via onze contactgegevens in de ondertekening.

Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwsbrief en oh
ja… kijk af en toe ook op onze website voor alle huurdersgerelateerde nieuwsberichten.

Klik hieronder als u geen abonnee meer wilt zijn op de nieuwsbrief:

Opzeggen - Je abonnement bewerken 

Lees verder...

---
---

 

 

Website HNM 

Op de website van HNM vindt u naast allerlei informatie over het HuurdersNetwerk Mitros ook alle relevante nieuwsberichten die betrekking hebben op Mitros en de huurders. Daarnaast vindt u op onze website ook verschillende documenten die voor u als huurder van Mitros belangrijk zijn, waaronder de adviesaanvragen van Mitros en onze adviezen aan Mitros. Deze documenten zijn te bekijken via de pagina "Downloads".

Neem gauw een kijkje op onze website!

Lees verder...

---

HNM Jaarvergadering 2019

Op donderdag 21 februari 2019 organiseerde HNM haar jaarvergadering in De Stadstuin in de Utrechtse wijk Transwijk. Naast de huurders en bewonerscommissies, waren ook Henk Peter Kip (directievoorzitter Mitros) en Hans Kregting (bestuurder Woonbond) aanwezig.

 

 

De wethouders Wonen van Utrecht en Nieuwegein waren helaas verhinderd. Er vond desondanks veel interactie plaats tussen de huurders, bewonerscommissies, HNM’ers. Huurders kregen ook de gelegenheid om vragen te stellen aan de directie van Mitros, die op hun beurt met een heldere uitleg reageerden. Thema’s waarover gesproken werd zijn o.a. huurverhoging, nieuwbouw, renovatie en de overlegwet.

Lees verder...

---

Huurverhoging 2019

HNM heeft het traject inzake de huurverhoging achter de rug. Zo heeft het Huurders Netwerk Mitros haar advies uitgebracht en er al een reactie op ontvangen.

De documenten zijn gepubliceerd op de 'downloads' pagina van de website van HNM.

 

Klik hier om de documenten te bekijken.

---

Enquete Leefbaarheid en HNM

HNM is geïnteresseerd in uw mening. Met trots kondigen we daarom onze eerste enquête aan via de nieuwsbrief. De onderwerpen zijn leefbaarheid en de organisatie HNM. 

We zien graag u reactie tegemoet.

Klik hier om deel te nemen aan de enquête

---

Vacatures

Huurders Netwerk Mitros behartigt de belangen van alle huurders van Mitros in Utrecht en Nieuwegein. Dit kunnen we echter niet zonder actieve huurders. Actieve huurders praten mee over het beleid van Huurders Netwerk Mitros, de samenwerking met Mitros en het beleid rondom volkshuisvesting. 

 

De actieve huurders van Huurders Netwerk Mitros zijn vrijwilligers die in hun vrije tijd een steentje bijdragen.

In het kader van de nieuwe Woningwet wil HNM zich verder ontwikkelen als een dynamische stichting die slagvaardig en effectief de belangen behartigt van alle huurders van Mitros.

Om dat doel te realiseren bouwt HNM aan een organisatie waarin huurders meer en actiever invloed gaan uitoefenen op het beleid van woningcorporatie Mitros en hun eigen woonsituatie. Momenteel wordt daarvoor een ambitieus werk- en activiteitenplan ontwikkeld waarbij huurders, bewonerscommissies, thema- en werkgroepen betrokken zijn.

Momenteel heeft HNM vacatures open staan voor de functies voorzitter, secretaris en portefeuillehouder communicatie. Daarnaast zijn onze portefeuillehouders altijd op zoek naar ondersteuning.

Klik hier om de vacatures te bekijken.

---

Aankondiging: Leefbaarheidscongres HNM 22 mei 2019

Op woensdag 22 mei as. organiseert HNM een Leefbaarheidscongres. 

In corporatiewoningen wonen steeds meer mensen met een laag inkomen. En ook steeds meer kwetsbare mensen, met bijvoorbeeld psychische problemen. Dit kan tot overlast en leefbaarheidsproblemen leiden.

Corporaties, gemeente en zorgorganisaties zijn druk bezig om deze ontwikkeling tegen te gaan. Bijvoorbeeld door aan de onderlinge samenwerking te werken en de sociale samenhang te bevorderen. En door in te zetten op een betere verdeling van sociale huur over de stad. 

Hebben buurten met veel sociale huurwoningen nog voldoende veerkracht? Kan de sfeer en samenhang in de buurten verbeterd worden? Welke mogelijkheden zijn er daarvoor? Hierover gaat HNM graag met u in gesprek. Samen met u en andere interessante sprekers gaan we nadenken over hoe we het woongenot voor de huurder kunnen bevorderen. Het beloofd een interessante avond te gaan worden, dus noteer de activiteit alvast in de agenda. De uitnodiging volgt spoedig.

Datum: Woensdag 22 mei
Inloop: 19.30 uur
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: wordt nader bepaald.

Na aflopen is er nog een mogelijkheid om na te praten onder het genot van een borrel.

---

Finale Isolatie uitdaging op 25 juni

Veertig partijen doen mee aan De Isolatie Uitdaging, de wedstrijd waarmee de Utrechtse woningcorporaties Portaal, Bo-Ex en Mitros de markt uitdagen om de beste oplossing voor gevelisolatie te ontwikkelen.

Veel deelnemers werken samen met andere partijen om tot een integrale oplossing te komen. Ook meerdere buitenlandse bedrijven doen mee aan de uitdaging. Initiatiefnemers Portaal, Bo-Ex en Mitros zijn blij met het aantal inzendingen en selecteren de komende weken tien genomineerden. Daarna kiest een jury onder leiding van Diederik Samsom vijf finalisten, die het tijdens de finale op dinsdag 25 juni tegen elkaar opnemen.

Lees verder...

---

Goede ideeën voor het betere buur(t) budget

Huurders kunnen bij Mitros goede ideeën aandragen voor het verbeteren van de leefbaarheid in hun woonomgeving. Ze kunnen een aanvraag doen uit het Betere Buur(t) Budget.

 

Mitros wilt hiermee huurders nog meer stimuleren om zelf met eigen ideeën te komen.

Lees verder...

---
---

Volgt u ons al op social media?

Volg ons nu ook Facebook (HNMitrosen Twitter (@HNMitros) en blijf zo op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen HNM.

Marnixlaan 170, 3552HH Utrecht,030 – 242 16 188, info@huurdersnetwerkmitros.nl, www.huurdersnetwerkmitros.nl