Participatie vernieuwingsplannen Thomas à Kempisplantsoen van start

Bewoners, omwonenden en betrokken inwoners kunnen de komende tijd meedenken over de vernieuwingsplannen voor het Thomas à Kempisplantsoen. Op de website www.thakplantsoen.nl roepen Mitros en Portaal samen met de gemeente op om ideeën, wensen en dromen te delen over...

Uitspraak over schadevergoeding Gluurverhoging

De Raad van State heeft de uitspraak van de bestuursrechter over schadevergoeding voor de Gluurverhoging vernietigd. De bestuursrechter oordeelde eerder dat de huurder door onrechtmatig handelen van de belastingdienst financieel schade had geleden en de...

Ongeveer 9.000 huurders krijgen geld terug van Mitros

Als je een huis huurt, dan doet de verhuurder de grote reparaties en doet de bewoner de kleine reparaties zelf. Dat heet het klein-dagelijks-onderhoud en is zo in de wet geregeld. Als je een service-abonnement bij Mitros hebt, dan komen zij voor €5,- per maand ook de...

HuurdersNetwerkMitros komt op voor de belangen van huurders

HuurdersNetwerkMitros behartigt de belangen van alle huurders van Mitros in Utrecht en Nieuwegein. Belangenbehartiging is met name collectief: dat wat goed is voor iedereen. Dit komt vooral tot uiting in de adviezen die HuurdersNetwerkMitros geeft over nieuwe beleidsontwikkelingen van Mitros en het kritisch volgen van de ontwikkelingen in de volkshuisvesting.

 

Wilt u een actieve huurder worden? U bent welkom!

HuurdersNetwerkMitros werkt voor alle Utrechtse huurders van Mitros. Dit kunnen we echter niet zonder actieve huurders. Actieve huurders praten mee over het beleid van HuurdersNetwerkMitros, de samenwerking met Mitros en het beleid rondom volkshuisvesting.  De actieve huurders van HuurdersNetwerkMitros zijn vrijwilligers die in hun vrije tijd een steentje bijdragen. Daar kunnen zij altijd steun bij gebruiken.

Participatie vernieuwingsplannen Thomas à Kempisplantsoen van start

Participatie vernieuwingsplannen Thomas à Kempisplantsoen van start

Bewoners, omwonenden en betrokken inwoners kunnen de komende tijd meedenken over de vernieuwingsplannen voor het Thomas à Kempisplantsoen. Op de website www.thakplantsoen.nl roepen Mitros en Portaal samen met de gemeente op om ideeën, wensen en dromen te delen over...

Uitspraak over schadevergoeding Gluurverhoging

Uitspraak over schadevergoeding Gluurverhoging

De Raad van State heeft de uitspraak van de bestuursrechter over schadevergoeding voor de Gluurverhoging vernietigd. De bestuursrechter oordeelde eerder dat de huurder door onrechtmatig handelen van de belastingdienst financieel schade had geleden en de...

Ongeveer 9.000 huurders krijgen geld terug van Mitros

Ongeveer 9.000 huurders krijgen geld terug van Mitros

Als je een huis huurt, dan doet de verhuurder de grote reparaties en doet de bewoner de kleine reparaties zelf. Dat heet het klein-dagelijks-onderhoud en is zo in de wet geregeld. Als je een service-abonnement bij Mitros hebt, dan komen zij voor €5,- per maand ook de...

Activiteiten Agenda

HuurdersNetwerkMitros organiseert regelmatig vergaderingen en bijeenkomsten.
Bekijk HIER de agenda met geplande bijeenkomsten
U kunt zich HIER online aanmelden voor een bijeenkomst