HNM rouwt: Jeanette Overbeek is overleden {1950-2022}

Op maandag 30 mei, is na een kort, onverwacht ziekbed, Jeanette Overbeek overleden. Jeanette was binnen HNM actief als portefeuillehouder "Huurders Nieuwegein". Als gedreven actieve huurder zette zij zich in voor de belangen van de Mitros huurders in met name...

Huurverhoging Mitros 2022

HNM had de adviesaanvraag inzake de voorgenomen huurverhoging voor 2022 in februari ontvangen. De adviesaanvraag is op de jaarvergadering uitgebreid besproken met de achterban. De huurders hebben het bestuur van HNM voorzien van veel nuttige input voor het vormen van...

HNM Jaarvergadering 2022

Op dinsdag 22 februari organiseerde Huurders Netwerk Mitros (HNM) haar jaarvergadering in het ‘Van der Valk hotel’ te Utrecht. Maar liefst 78 huurders hadden zich aangemeld voor de jaarvergadering. Vanaf 19:00 uur begint de zaal goed vol te lopen. Mogelijk kwam dit...

HuurdersNetwerkMitros komt op voor de belangen van huurders

HuurdersNetwerkMitros behartigt de belangen van alle huurders van Mitros in Utrecht en Nieuwegein. Belangenbehartiging is met name collectief: dat wat goed is voor iedereen. Dit komt vooral tot uiting in de adviezen die HuurdersNetwerkMitros geeft over nieuwe beleidsontwikkelingen van Mitros en het kritisch volgen van de ontwikkelingen in de volkshuisvesting.

 

Wilt u een actieve huurder worden? U bent welkom!

HuurdersNetwerkMitros werkt voor alle huurders van Mitros uit Utrecht en Nieuwegein. Dit kunnen we echter niet zonder actieve huurders. Actieve huurders praten mee over het beleid van HuurdersNetwerkMitros, de samenwerking met Mitros en het beleid rondom volkshuisvesting.  De actieve huurders van HuurdersNetwerkMitros zijn vrijwilligers die in hun vrije tijd een steentje bijdragen. Daar kunnen zij altijd steun bij gebruiken.

HNM rouwt: Jeanette Overbeek is overleden {1950-2022}

HNM rouwt: Jeanette Overbeek is overleden {1950-2022}

Op maandag 30 mei, is na een kort, onverwacht ziekbed, Jeanette Overbeek overleden. Jeanette was binnen HNM actief als portefeuillehouder "Huurders Nieuwegein". Als gedreven actieve huurder zette zij zich in voor de belangen van de Mitros huurders in met name...

Huurverhoging Mitros 2022

Huurverhoging Mitros 2022

HNM had de adviesaanvraag inzake de voorgenomen huurverhoging voor 2022 in februari ontvangen. De adviesaanvraag is op de jaarvergadering uitgebreid besproken met de achterban. De huurders hebben het bestuur van HNM voorzien van veel nuttige input voor het vormen van...

HNM Jaarvergadering 2022

HNM Jaarvergadering 2022

Op dinsdag 22 februari organiseerde Huurders Netwerk Mitros (HNM) haar jaarvergadering in het ‘Van der Valk hotel’ te Utrecht. Maar liefst 78 huurders hadden zich aangemeld voor de jaarvergadering. Vanaf 19:00 uur begint de zaal goed vol te lopen. Mogelijk kwam dit...

Activiteiten Agenda

HuurdersNetwerkMitros organiseert regelmatig vergaderingen en bijeenkomsten.
Bekijk HIER de agenda met geplande bijeenkomsten
U kunt zich HIER online aanmelden voor een bijeenkomst