Woonlasten steeds vaker te hoog voor inkomen huurder

Er zijn steeds meer huurders bij een woningcorporatie met een inkomen dat niet toereikend is om noodzakelijke uitgaven als woonlasten, voedsel, verzekeringen en kleding te betalen. In 2017 was dit landelijk gezien 12% van de huurders. In 2018 steeg dit percentage naar...

AFM: Huurders kwetsbaar bij inkomensdaling

Met het oog op de Coronacrisis waarschuwt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) er voor dat huurders kwetsbaar zijn bij een economische crisis en een dalend inkomen. Dat komt door de relatief hoge woonlasten en het ontbreken van een financiële buffer. Zo geeft 43...

Mitros en De Tussenvoorziening realiseren twee gemengd woonconcepten in Utrecht

Mitros en De Tussenvoorziening gaan een samenwerking aan voor het realiseren van twee gemengd woonprojecten in Utrecht. De twee organisaties ondertekenden donderdag een samenwerkingsovereenkomst voor de komende drie jaar. Met de samenwerking spelen de organisaties in...

HuurdersNetwerkMitros komt op voor de belangen van huurders

HuurdersNetwerkMitros behartigt de belangen van alle huurders van Mitros in Utrecht en Nieuwegein. Belangenbehartiging is met name collectief: dat wat goed is voor iedereen. Dit komt vooral tot uiting in de adviezen die HuurdersNetwerkMitros geeft over nieuwe beleidsontwikkelingen van Mitros en het kritisch volgen van de ontwikkelingen in de volkshuisvesting.

 

Wilt u een actieve huurder worden? U bent welkom!

HuurdersNetwerkMitros werkt voor alle Utrechtse huurders van Mitros. Dit kunnen we echter niet zonder actieve huurders. Actieve huurders praten mee over het beleid van HuurdersNetwerkMitros, de samenwerking met Mitros en het beleid rondom volkshuisvesting.  De actieve huurders van HuurdersNetwerkMitros zijn vrijwilligers die in hun vrije tijd een steentje bijdragen. Daar kunnen zij altijd steun bij gebruiken.

Woonlasten steeds vaker te hoog voor inkomen huurder

Woonlasten steeds vaker te hoog voor inkomen huurder

Er zijn steeds meer huurders bij een woningcorporatie met een inkomen dat niet toereikend is om noodzakelijke uitgaven als woonlasten, voedsel, verzekeringen en kleding te betalen. In 2017 was dit landelijk gezien 12% van de huurders. In 2018 steeg dit percentage naar...

AFM: Huurders kwetsbaar bij inkomensdaling

AFM: Huurders kwetsbaar bij inkomensdaling

Met het oog op de Coronacrisis waarschuwt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) er voor dat huurders kwetsbaar zijn bij een economische crisis en een dalend inkomen. Dat komt door de relatief hoge woonlasten en het ontbreken van een financiële buffer. Zo geeft 43...

Activiteiten Agenda

HuurdersNetwerkMitros organiseert regelmatig vergaderingen en bijeenkomsten.
Bekijk HIER de agenda met geplande bijeenkomsten
U kunt zich HIER online aanmelden voor een bijeenkomst