Opinie: Mitros faalt als sociale verhuurder

Woningcorporatie Mitros verkoopt sociale huurwoningen om elders in de stad te bouwen. Huurders Jos Schuurman en Steven van der Jagt vinden dat Mitros daarmee zijn taak als corporatie verzaakt. Wij zijn huurders van Mitros. Tot onze frustratie zien wij hoe de...

115.000 extra huishoudens in aanmerking voor huurtoeslag

Door een wijziging in de Wet op de huurtoeslag krijgen vanaf 1 januari 2020 115.000 extra huishoudens recht op huurtoeslag. Dit komt door het wegvallen van de harde inkomensgrenzen. Nu is het zo dat je vanaf een bepaald inkomen elk recht op huurtoeslag verliest. Voor...

Drie op tien huishoudens moet toeslagen terugbetalen

Meer dan de helft van de uitbetaalde huurtoeslagen moet achteraf gecorrigeerd worden. En nog steeds maakt tien procent van de huurders die er recht op hebben géén gebruik van huurtoeslag. Dat meldt het Centraal Planbureau naar aanleiding van een recent verschenen...

HuurdersNetwerkMitros komt op voor de belangen van huurders

HuurdersNetwerkMitros behartigt de belangen van alle huurders van Mitros in Utrecht en Nieuwegein. Belangenbehartiging is met name collectief: dat wat goed is voor iedereen. Dit komt vooral tot uiting in de adviezen die HuurdersNetwerkMitros geeft over nieuwe beleidsontwikkelingen van Mitros en het kritisch volgen van de ontwikkelingen in de volkshuisvesting.

 

Wilt u een actieve huurder worden? U bent welkom!

HuurdersNetwerkMitros werkt voor alle Utrechtse huurders van Mitros. Dit kunnen we echter niet zonder actieve huurders. Actieve huurders praten mee over het beleid van HuurdersNetwerkMitros, de samenwerking met Mitros en het beleid rondom volkshuisvesting.  De actieve huurders van HuurdersNetwerkMitros zijn vrijwilligers die in hun vrije tijd een steentje bijdragen. Daar kunnen zij altijd steun bij gebruiken.

Opinie: Mitros faalt als sociale verhuurder

Woningcorporatie Mitros verkoopt sociale huurwoningen om elders in de stad te bouwen. Huurders Jos Schuurman en Steven van der Jagt vinden dat Mitros daarmee zijn taak als corporatie verzaakt. Wij zijn huurders van Mitros. Tot onze frustratie zien wij hoe de...

115.000 extra huishoudens in aanmerking voor huurtoeslag

Door een wijziging in de Wet op de huurtoeslag krijgen vanaf 1 januari 2020 115.000 extra huishoudens recht op huurtoeslag. Dit komt door het wegvallen van de harde inkomensgrenzen. Nu is het zo dat je vanaf een bepaald inkomen elk recht op huurtoeslag verliest. Voor...

Drie op tien huishoudens moet toeslagen terugbetalen

Meer dan de helft van de uitbetaalde huurtoeslagen moet achteraf gecorrigeerd worden. En nog steeds maakt tien procent van de huurders die er recht op hebben géén gebruik van huurtoeslag. Dat meldt het Centraal Planbureau naar aanleiding van een recent verschenen...

Activiteiten Agenda

HuurdersNetwerkMitros organiseert regelmatig vergaderingen en bijeenkomsten.
Bekijk HIER de agenda met geplande bijeenkomsten
U kunt zich HIER online aanmelden voor een bijeenkomst