Sterkste stijging gemeentelijke woonlasten sinds 2007

De gemeentelijke woonlasten stijgen in 2020 sneller dan ze sinds 2007 hebben gedaan. Voor huurders gaat het om een stijging van 5,1 procent, voor woningeigenaren om 4,3 procent hogere lasten. Dat meldt het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden...

Energienota voor veel mensen lager

In 2020 valt de energierekening voor veel huishoudens lager uit.  Dat komt vooral omdat de heffingskorting op de energiebelasting omhoog gaat. Veel mensen hadden in 2019 een fors hogere energierekening dan in het jaar ervoor. Een van de oorzaken: hogere belastingen op...

Gem. Utrecht gaat samen met Mitros en 9 andere partijen 4000 tot 6000 nieuwe woningen bouwen

Vandaag heeft Gemeente Utrecht samen met Mitros en 9 andere grondeigenaren en corporaties een akkoord getekend voor het Stedenbouwkundig Plan voor Merwede, het gebied tussen de Balijeburg en de Socratesbrug. Er zullen 4000 tot 6000 nieuwe woningen gebouwd worden,...

HuurdersNetwerkMitros komt op voor de belangen van huurders

HuurdersNetwerkMitros behartigt de belangen van alle huurders van Mitros in Utrecht en Nieuwegein. Belangenbehartiging is met name collectief: dat wat goed is voor iedereen. Dit komt vooral tot uiting in de adviezen die HuurdersNetwerkMitros geeft over nieuwe beleidsontwikkelingen van Mitros en het kritisch volgen van de ontwikkelingen in de volkshuisvesting.

 

Wilt u een actieve huurder worden? U bent welkom!

HuurdersNetwerkMitros werkt voor alle Utrechtse huurders van Mitros. Dit kunnen we echter niet zonder actieve huurders. Actieve huurders praten mee over het beleid van HuurdersNetwerkMitros, de samenwerking met Mitros en het beleid rondom volkshuisvesting.  De actieve huurders van HuurdersNetwerkMitros zijn vrijwilligers die in hun vrije tijd een steentje bijdragen. Daar kunnen zij altijd steun bij gebruiken.

Sterkste stijging gemeentelijke woonlasten sinds 2007

Sterkste stijging gemeentelijke woonlasten sinds 2007

De gemeentelijke woonlasten stijgen in 2020 sneller dan ze sinds 2007 hebben gedaan. Voor huurders gaat het om een stijging van 5,1 procent, voor woningeigenaren om 4,3 procent hogere lasten. Dat meldt het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden...

Energienota voor veel mensen lager

Energienota voor veel mensen lager

In 2020 valt de energierekening voor veel huishoudens lager uit.  Dat komt vooral omdat de heffingskorting op de energiebelasting omhoog gaat. Veel mensen hadden in 2019 een fors hogere energierekening dan in het jaar ervoor. Een van de oorzaken: hogere belastingen op...

Activiteiten Agenda

HuurdersNetwerkMitros organiseert regelmatig vergaderingen en bijeenkomsten.
Bekijk HIER de agenda met geplande bijeenkomsten
U kunt zich HIER online aanmelden voor een bijeenkomst