Huurders en woningzoekers roepen Kamer op tot actie tegen wooncrisis

De Woonbond, woningcorporaties en vele huurders en woningzoekenden vroegen vandaag in de Tweede Kamer om oplossingen voor de Wooncrisis.    De afgelopen weken verzamelden de Woonbond samen met woningcorporaties honderden persoonlijk wooncrisisverhalen. Een...

Vooral hoge huurprijs zorgt voor onbetaalbare woonlasten

De Woonbond bekeek ruim 1.000 recente meldingen die op het Meldpunt Huuralarm binnenkwamen over te hoge woonlasten. Veruit de meeste mensen met hoge woonlasten hebben een probleem met de hoogte van hun huurprijs (89%). Daarnaast werden ook energiekosten (34%) en...

Huurdersbijeenkomst ‘Klaar voor de toekomst?’

Er is van alles aan de hand: het klimaat verandert, de economie 'boemt', de sociale woningbouw staat onder druk. Als huurder van een woning bij Mitros hebben we er allemaal mee te maken. Maar wat kunnen we zelf doen, en hoe sterk staan we tegenover die grootste...

HuurdersNetwerkMitros komt op voor de belangen van huurders

HuurdersNetwerkMitros behartigt de belangen van alle huurders van Mitros in Utrecht en Nieuwegein. Belangenbehartiging is met name collectief: dat wat goed is voor iedereen. Dit komt vooral tot uiting in de adviezen die HuurdersNetwerkMitros geeft over nieuwe beleidsontwikkelingen van Mitros en het kritisch volgen van de ontwikkelingen in de volkshuisvesting.

 

Wilt u een actieve huurder worden? U bent welkom!

HuurdersNetwerkMitros werkt voor alle Utrechtse huurders van Mitros. Dit kunnen we echter niet zonder actieve huurders. Actieve huurders praten mee over het beleid van HuurdersNetwerkMitros, de samenwerking met Mitros en het beleid rondom volkshuisvesting.  De actieve huurders van HuurdersNetwerkMitros zijn vrijwilligers die in hun vrije tijd een steentje bijdragen. Daar kunnen zij altijd steun bij gebruiken.

Huurders en woningzoekers roepen Kamer op tot actie tegen wooncrisis

De Woonbond, woningcorporaties en vele huurders en woningzoekenden vroegen vandaag in de Tweede Kamer om oplossingen voor de Wooncrisis.    De afgelopen weken verzamelden de Woonbond samen met woningcorporaties honderden persoonlijk wooncrisisverhalen. Een...

Vooral hoge huurprijs zorgt voor onbetaalbare woonlasten

De Woonbond bekeek ruim 1.000 recente meldingen die op het Meldpunt Huuralarm binnenkwamen over te hoge woonlasten. Veruit de meeste mensen met hoge woonlasten hebben een probleem met de hoogte van hun huurprijs (89%). Daarnaast werden ook energiekosten (34%) en...

Huurdersbijeenkomst ‘Klaar voor de toekomst?’

Er is van alles aan de hand: het klimaat verandert, de economie 'boemt', de sociale woningbouw staat onder druk. Als huurder van een woning bij Mitros hebben we er allemaal mee te maken. Maar wat kunnen we zelf doen, en hoe sterk staan we tegenover die grootste...

Activiteiten Agenda

HuurdersNetwerkMitros organiseert regelmatig vergaderingen en bijeenkomsten.
Bekijk HIER de agenda met geplande bijeenkomsten
U kunt zich HIER online aanmelden voor een bijeenkomst