Huurverhoging Mitros 2022

HNM had de adviesaanvraag inzake de voorgenomen huurverhoging voor 2022 in februari ontvangen. De adviesaanvraag is op de jaarvergadering uitgebreid besproken met de achterban. De huurders hebben het bestuur van HNM voorzien van veel nuttige input voor het vormen van...

HNM Jaarvergadering 2022

Op dinsdag 22 februari organiseerde Huurders Netwerk Mitros (HNM) haar jaarvergadering in het ‘Van der Valk hotel’ te Utrecht. Maar liefst 78 huurders hadden zich aangemeld voor de jaarvergadering. Vanaf 19:00 uur begint de zaal goed vol te lopen. Mogelijk kwam dit...

Instemmingsverzoek fusie Mitros en Viveste

Op 30 december 2021 ontvingen we van Mitros een verzoek om instemming met de fusie tussen Mitros en Viveste. HNM werd verzocht voor 31 maart 2022 te reageren op dit verzoek. Gelet op de inspraak van de achterban van het Huurders Netwerk Mitros en omdat...

HuurdersNetwerkMitros komt op voor de belangen van huurders

HuurdersNetwerkMitros behartigt de belangen van alle huurders van Mitros in Utrecht en Nieuwegein. Belangenbehartiging is met name collectief: dat wat goed is voor iedereen. Dit komt vooral tot uiting in de adviezen die HuurdersNetwerkMitros geeft over nieuwe beleidsontwikkelingen van Mitros en het kritisch volgen van de ontwikkelingen in de volkshuisvesting.

 

Wilt u een actieve huurder worden? U bent welkom!

HuurdersNetwerkMitros werkt voor alle huurders van Mitros uit Utrecht en Nieuwegein. Dit kunnen we echter niet zonder actieve huurders. Actieve huurders praten mee over het beleid van HuurdersNetwerkMitros, de samenwerking met Mitros en het beleid rondom volkshuisvesting.  De actieve huurders van HuurdersNetwerkMitros zijn vrijwilligers die in hun vrije tijd een steentje bijdragen. Daar kunnen zij altijd steun bij gebruiken.

Huurverhoging Mitros 2022

Huurverhoging Mitros 2022

HNM had de adviesaanvraag inzake de voorgenomen huurverhoging voor 2022 in februari ontvangen. De adviesaanvraag is op de jaarvergadering uitgebreid besproken met de achterban. De huurders hebben het bestuur van HNM voorzien van veel nuttige input voor het vormen van...

HNM Jaarvergadering 2022

HNM Jaarvergadering 2022

Op dinsdag 22 februari organiseerde Huurders Netwerk Mitros (HNM) haar jaarvergadering in het ‘Van der Valk hotel’ te Utrecht. Maar liefst 78 huurders hadden zich aangemeld voor de jaarvergadering. Vanaf 19:00 uur begint de zaal goed vol te lopen. Mogelijk kwam dit...

Instemmingsverzoek fusie Mitros en Viveste

Instemmingsverzoek fusie Mitros en Viveste

Op 30 december 2021 ontvingen we van Mitros een verzoek om instemming met de fusie tussen Mitros en Viveste. HNM werd verzocht voor 31 maart 2022 te reageren op dit verzoek. Gelet op de inspraak van de achterban van het Huurders Netwerk Mitros en omdat...

Activiteiten Agenda

HuurdersNetwerkMitros organiseert regelmatig vergaderingen en bijeenkomsten.
Bekijk HIER de agenda met geplande bijeenkomsten
U kunt zich HIER online aanmelden voor een bijeenkomst