---

Nieuwsbrief HNM

Hij is er weer; onze eerste nieuwsbrief van het jaar 2017. Hij verschijnt vier keer in het jaar (januari, april, juli en oktober). Dit keer is de nieuwsbrief door technische reden een dag later.

Hopelijk zal de nieuwsbrief aanleiding voor u zijn
om te reageren. Om ons te laten weten wat er bij u in de
buurt speelt zodat wij van HNM weten wat er aan de hand
is en wij contact met u kunnen opnemen.

Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwsbrief en oh
ja… kijk af en toe ook op onze website voor alle huurdersgerelateerde nieuwsberichten.

Lees verder...

---
---

 

 

Website HNM 

Op de website van HNM vindt u naast allerlei informatie over het HuurdersNetwerk Mitros ook alle relevante nieuwsberichten die betrekking hebben op Mitros en de huurders. Daarnaast vindt u op onze website ook verschillende documenten die voor u als huurder van Mitros belangrijk zijn, waaronder de adviesaanvragen van Mitros en onze adviezen aan Mitros. Deze documenten zijn te bekijken via de pagina "Downloads".

Neem gauw een kijkje op onze website!

Lees verder...

---

Jaarvergadering HNM 2017

Het Huurders Netwerk Mitros (HNM) organiseert dit jaar haar jaarvergadering op 23 februari a.s. in het verzamelgebouw “Hart van Noord” aan de Trumanlaan 60C, 3527 BR te Utrecht (wijk Kanaleneiland). De zaal is open vanaf 19.00 uur (de koffie staat klaar) en de vergadering zal om 19.30 uur starten.

 

 Klik hier voor de uitnodiging

Het einde is gepland om ongeveer 21.30 uur, na afloop van de vergadering is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een hapje en een drankje.

De zaal is goed bereikbaar met openbaar vervoer (Sneltram vanuit CS Jaarbeursplein richting Kanaleneiland, uitstappen bij halte “24 oktoberplein-zuid”). Vanaf de halte is het ongeveer 4 min. lopen.

Tevens is er voldoende parkeergelegenheid bij de zaal en in de directe omgeving. 

Lees verder...

---

Welvaart daalt o.a. door onvrede over wonen

Vaak wordt welvaart afgemeten aan de groei van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Door de Rabobank en de Universiteit Utrecht is in een recent onderzoek gekeken naar een breder begrip van welvaart.

 

Daarbij kijken ze niet alleen naar inkomen, maar ook naar gezondheid, onderwijs, werkgelegenheid én wonen.

De welvaart van Nederlandse huishoudens is amper gestegen ondanks de economische groei de afgelopen jaren, zo blijkt uit de vandaag gepresenteerde Brede Welvaartsindicator van de Rabobank en de Universiteit Utrecht. Deze indicator is een integrale graadmeter die inzicht geeft over de ontwikkeling van brede welvaart in Nederland. Deze indicator, anders dan het BBP, meet en weegt niet alleen de economische situatie van Nederlanders, maar ook andere factoren die het welzijn bepalen zoals werkgelegenheid, baanzekerheid, onderwijs, gezondheid, milieu, huisvesting, veiligheid, politieke participatie en geluk. 

Lees verder...

---

Huurders van sociale huurwoningen met lage inkomens kunnen korting krijgen op de huur. Wethouder Paulus Jansen heeft daarover afspraken gemaakt met Utrechtse woningcorporaties.

Utrecht is na Amsterdam de tweede gemeente in Nederland die huurders met lage inkomens een steuntje in de rug wil geven. Ruim 1600 arme huishoudens met te dure huur in Utrecht krijgen huurverlaging. Dat is het fraaie resultaat van maandenlange onderhandelingen door SP-wethouder Paulus Jansen met de woningbouwcorporaties. De Gemeenteraadsfractie van de SP drong hierop aan, toen vorig jaar bleek dat huishoudens met te hoge huren in de problemen kwamen.

 Lees verder...

---

Young HNM

Binnen het HuurdersNetwerk Mitros (HNM) is Young HNM opgericht. Young HNM is opgericht vanuit het gedachtegoed nieuwe, jonge vrijwilligers de mogelijkheid te bieden de belangen van de Mitros huurders te behartigen.

 

 

Young HNM is de verbindende factor naar woningcorporatie Mitros enerzijds en de Mitros huurders in Utrecht en Nieuwegein anderzijds.

Heb je vragen over Young HNM? Ben jij tussen de 18 en 35 jaar en wil je direct deelnemen? Stuur dan een mail naar info@huurdersnetwerkmitros.nl.

Lees verder...

---

Goede ideeën voor het betere buur(t) budget

Huurders kunnen bij Mitros goede ideeën aandragen voor het verbeteren van de leefbaarheid in hun woonomgeving. Ze kunnen een aanvraag doen uit het Betere Buur(t) Budget.

 

Mitros wilt hiermee huurders nog meer stimuleren om zelf met eigen ideeën te komen.

Lees verder...

---

HNM heeft adviezen uitgebracht

HuurdersNetwerk Mitros heeft het afgelopen kwartaal weer adviezen uitgebracht.

Bekijk de adviezen op de pagina Downloads van onze website: www.huurdersnetwerkmitros.nl

Lees verder...

---

Ondertekening prestatieafspraken

De huidige prestatieafspraken zijn gemaakt voor de periode 2016 t/m 2019. Ieder jaar worden deze afspraken geëvalueerd en eventueel bijgewerkt. Op 24 november 2016 zijn de prestatieafspraken geactualiseerd.

Conform de Woningwet hebben de corporaties per 1 juli opnieuw een bieding gedaan.

Op verzoek van de gemeente is hierbij met name aandacht gegeven aan het aspect duurzaamheid. Deze biedingen leiden tot nieuwe afspraken, die een aanscherping zijn van de bestaande overeenkomst.

Bekijk hier de actualisatie van de prestatieafspraken

 Lees verder...

---
---

Volgt u ons al op social media?

Volg ons nu ook Facebook (HNMitrosen Twitter (@HNMitros) en blijf zo op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen HNM.

Marnixlaan 170, 3552HH Utrecht,030 – 242 16 188, info@huurdersnetwerkmitros.nl, www.huurdersnetwerkmitros.nl